KP12: Willem ten Berge

  Liftboy De deur viel schokkend uit de wand: en op de drempel van zijn sombre kooi stond de liftboy klein en kinderlijk mooi – zwijgend kwam ik bij hem staan, de motor zette zwoegend aan – Wij stegen alleen, wij stegen hoog met ons beide, o, ‘k wist het kind als een engel aan mijn zijde. Dit stijgende, dalende eenzame kind, ik More...

by Joop de Vries | Published 2 jaar ago
By Joop de Vries On zaterdag, december 25th, 2021
0 Comments

KP11: Ida Gerhardt – Kerstnacht

  Kerstnacht – het woord is als een lafenis, een koele sneeuw, glanzend onder het zachte stralen der sterren – op de landen is het weerloos stil, een ongerept verwachten. Kerstnacht – het More...

By Joop de Vries On zaterdag, november 27th, 2021
0 Comments

KP10: Frederik Schmidt Degener

  Cloaca maxima De nacht met lantarens, geboomte en gracht; de bruggen, het water dat spiegelend wacht. Kozijntjes en hekken, gordijntjes verlicht; de stoep en het venster, en ’t lokkende wicht. ’t More...

By Joop de Vries On zaterdag, oktober 23rd, 2021
0 Comments

KP9: Hugo Claus

  Las Hurdes Wij kennen geen brood en geen vlees Wij slapen op bladeren die mest worden voor ons stenen land Onze huizen hebben geen ramen En in ons dorp zijn 14 dwergen en 30 idioten Het regent en onze dijken More...

By Joop de Vries On zaterdag, september 25th, 2021
0 Comments

KP8: Karel Lodewijk Ledeganck

  De landhoeve, die wij sinds jaren bewoonden, En die wij bebouwden met paard en met koe, Verschafte ons een eerelijk brood en wat oovrigs; Want akker en hoeve behoorden ons toe. Uw broeder, een jongling van More...

By Joop de Vries On zaterdag, juli 24th, 2021
0 Comments

KP7: Truus Gerhardt

  Gekweld voorjaar   Hel zwerft het rode lachen van de specht van stam tot stam. Nu stuwt de aarde: in purperen pijnen kronkelt zich ’t krampend vruchthout, dat van knoppen fonkelt. De wierookblauwe More...

By Joop de Vries On zaterdag, juni 26th, 2021
0 Comments

KP6: Greta Monach

  zie mijn geliefde   zie mijn geliefde is een wandelende leeuw maar een snel springende panter zijn voeten zijn van zijde voorzichtige lenige spinnewebben zie mijn geliefde is een ongeduldige verbrokkelde More...

By Joop de Vries On zaterdag, mei 22nd, 2021
0 Comments

KP5: De gouden korenaar

  Ik meen de gouden korenaar die hoog op halm en stangen van graan bezwangerd, traag en zwaar, het gekruifde hoofd naar beneden laat hangen. Een leerzaam voorbeeld voor den mensch die, als hij in den top is More...

By Joop de Vries On zaterdag, april 24th, 2021
0 Comments

KP4: Karel van de Woestijne

  Wijding aan mijn vader   o Gij, die kommrend sterven moest, en Váder waart, en míj liet leven, en me teeder léerde leven met uw zacht spreken, en uw streelend hande-beven, en, toen ge stierft, wat More...

By Joop de Vries On zaterdag, maart 27th, 2021
0 Comments

KP3: Monica Boschman

  In de nieuwe serie Kamerpoëzie belicht Joop de Vries maandelijks poëzie die om “belichting” vraagt. Bijvoorbeeld omdat ze actueel is. Of omdat ze juist niet actueel is en in vergetelheid raakt, More...

By Joop de Vries On zaterdag, februari 27th, 2021
0 Comments

KP2: Zoentje XVII / Basium XVII

  In de nieuwe serie Kamerpoëzie belicht Joop de Vries maandelijks poëzie die om “belichting” vraagt. Bijvoorbeeld omdat ze actueel is. Of omdat ze juist niet actueel is en in vergetelheid raakt, More...

By Joop de Vries On zaterdag, januari 23rd, 2021
0 Comments

KP1: Ingrid Jonker

  In de nieuwe serie Kamerpoëzie belicht Joop de Vries maandelijks poëzie die om “belichting” vraagt. Bijvoorbeeld omdat ze actueel is. Of omdat ze juist niet actueel is en in vergetelheid raakt, More...