KP27: P.A.M. Boele van Hensbroek

  Las Huelgas In het klooster van las Huelgas, In de biechtstoel zit de priester. Fluistrend spreekt zijn biechtelinge Van de wereld, van haar zonde. Nimmer zien des priesters ogen Wie hem toespreekt. Nimmer blikken In de wereld meer de vrouwen, Die het klooster heeft begraven. Aarzlend spreekt de mond der nonne Van haar liefde voor een koorknaap, Die More...

by Joop de Vries | Published 2 weken ago
By Joop de Vries On zaterdag, april 22nd, 2023
0 Comments

KP26: Alfred Kossmann

  Zelfportret 1946 1 ’t Voorhoofd is hoog. Tot aan de oren ligt het lange haar, alsof het dit gezicht niet prijsgeeft aan de wereld en ’t bestaan maar het behoedt. De neus vangt edel aan tussen de ogen, More...

By Joop de Vries On zaterdag, maart 25th, 2023
0 Comments

KP25: Charles Baudelaire

  Inleiding Charles Pierre Baudelaire (1821 – 1867) Ooit schreef Charles Baudelaire (1821 – 1867) vijftig als prozagedichten aangeduide “narrations brèves” die hij verzamelde onder de More...

By Joop de Vries On zaterdag, februari 25th, 2023
0 Comments

KP24: Wam de Moor

  4.   Op vier stoelen van Deens design Aan mijn kinderen alle vier Vandaag vier stoelen naar de stort gebracht voormalig Deens design van stevig hout in jaren zestig interieur vertrouwd en wie ze maakte More...

By Joop de Vries On zaterdag, januari 28th, 2023
0 Comments

KP23: Louis Couperus

  De dialoog tussen Lucius en zijn slavin, Kora (uit Antiek Toerisme) De reizigers waren genaderd het land van Ofir en morgen zouden bereikt worden de kolommen van Sesostris. Lucius had, in deze laatste woudnacht, More...

By Joop de Vries On zaterdag, december 24th, 2022
0 Comments

KP22: Klaas de Jong Ozn.

  24 december Dit is de laatste dag dat ik nog dromen kan en koesteren de verwachting van mijn hart. Maar nu al weet ik dat als alles is voorbij gegaan de leegte achter blijft en de ontluistering. Wie wil niet More...

By Joop de Vries On zaterdag, november 26th, 2022
0 Comments

KP21: H. H. ter Balkt

  Stoppelvelden Het stoppelveld was er wanneer de herfst kwam. Steevast hing er een groene maan op het bos als het nacht werd. En allerhande gedierte rende op het stoppelveld elkanders staart na. Het stoppelveld More...

By Joop de Vries On zaterdag, oktober 22nd, 2022
0 Comments

KP20: J.C.J. van Schagen – Angst

  Angst Het is zoo ver, Moeder. De morgen was grauw, toen ik wegging van huis. Sinds klimt het licht, stil en aanhoudend, Wijder klaren al wijder klaarten en ik dwaal als een vogel boven de wolken. Ik wil je More...

By Joop de Vries On zaterdag, september 24th, 2022
0 Comments

KP19: Alfred de Musset

  Sur une morte Elle était belle, si la Nuit Qui dort dans la sombre chapelle Où Michel-Ange a fait son lit, Immobile peut être belle. Elle était bonne, s’il suffit Qu’en passant la main s’ouvre More...

By Joop de Vries On zaterdag, juli 23rd, 2022
0 Comments

KP18: Jan Hanlo

  Op het kerkhof Ik zou hier wel gelukkig zijn om zomer en om zonneschijn wanneer ik jonger was – en niet te vol was van te veel verdriet Maar als ik jong was en nog klein dan zou ’k hier niet gekomen zijn want More...

By Joop de Vries On zaterdag, juni 25th, 2022
0 Comments

KP17: Menno Wigman

  Afscheid van mijn lichaam Waarom, mijn lichaam, was je mij zo weinig waard? Waarom bleef ik zo koppig tronen in mijn hoofd en woonde ik mezelf zo hevig uit? O ja, ik hield van wijn, van zwaar doorrookte feesten, lucide More...

By Joop de Vries On zaterdag, mei 28th, 2022
0 Comments

KP16: Ramsey Nasr

  Mijn nieuwe vaderland Wie Neerlands bloed in d’aders vloeit       van vreemde smetten vrij wiens hart voor volk en orde gloeit       verhef uw More...

By Joop de Vries On zaterdag, april 23rd, 2022
0 Comments

KP15: Charles Baudelaire in vertaling van Peter Verstegen

  De albatros Vaak vangt het scheepsvolk, om verveling te verdrijven, De vogel albatros die op zijn wieken wijd, Als lome reisgenoot, elk schip nabij kan blijven Dat over ’t bitter diep der oceanen glijdt. Maar More...

By Joop de Vries On zaterdag, maart 26th, 2022
0 Comments

KP14: Prosper van Langendonck

  Hannibal Daar op den ruwen kant der Alpen, als een slang in pijnlijk zwoegen opwaarts kronklend, wild omstoven door sneeuwjacht, klimt langs steile rotsen, diepe kloven het heir van Hannibal reeds uren, uren More...

By Joop de Vries On zaterdag, februari 26th, 2022
0 Comments

KP13: Anthonie Donker

  Novice op transport Drie nonnen schaduwen haar gaan en staan, een Iersche, een Fransche en een Amerikaansche, zij voeren met zich over de oceaan, een kind nog haast, de tengere Braziliaansche. Een klooster More...

By Joop de Vries On zaterdag, januari 22nd, 2022
0 Comments

KP12: Willem ten Berge

  Liftboy De deur viel schokkend uit de wand: en op de drempel van zijn sombre kooi stond de liftboy klein en kinderlijk mooi – zwijgend kwam ik bij hem staan, de motor zette zwoegend aan – Wij More...

By Joop de Vries On zaterdag, december 25th, 2021
0 Comments

KP11: Ida Gerhardt – Kerstnacht

  Kerstnacht – het woord is als een lafenis, een koele sneeuw, glanzend onder het zachte stralen der sterren – op de landen is het weerloos stil, een ongerept verwachten. Kerstnacht – het More...

By Joop de Vries On zaterdag, november 27th, 2021
0 Comments

KP10: Frederik Schmidt Degener

  Cloaca maxima De nacht met lantarens, geboomte en gracht; de bruggen, het water dat spiegelend wacht. Kozijntjes en hekken, gordijntjes verlicht; de stoep en het venster, en ’t lokkende wicht. ’t More...

By Joop de Vries On zaterdag, oktober 23rd, 2021
0 Comments

KP9: Hugo Claus

  Las Hurdes Wij kennen geen brood en geen vlees Wij slapen op bladeren die mest worden voor ons stenen land Onze huizen hebben geen ramen En in ons dorp zijn 14 dwergen en 30 idioten Het regent en onze dijken More...

By Joop de Vries On zaterdag, september 25th, 2021
0 Comments

KP8: Karel Lodewijk Ledeganck

  De landhoeve, die wij sinds jaren bewoonden, En die wij bebouwden met paard en met koe, Verschafte ons een eerelijk brood en wat oovrigs; Want akker en hoeve behoorden ons toe. Uw broeder, een jongling van More...

By Joop de Vries On zaterdag, juli 24th, 2021
0 Comments

KP7: Truus Gerhardt

  Gekweld voorjaar   Hel zwerft het rode lachen van de specht van stam tot stam. Nu stuwt de aarde: in purperen pijnen kronkelt zich ’t krampend vruchthout, dat van knoppen fonkelt. De wierookblauwe More...

By Joop de Vries On zaterdag, juni 26th, 2021
0 Comments

KP6: Greta Monach

  zie mijn geliefde   zie mijn geliefde is een wandelende leeuw maar een snel springende panter zijn voeten zijn van zijde voorzichtige lenige spinnewebben zie mijn geliefde is een ongeduldige verbrokkelde More...

By Joop de Vries On zaterdag, mei 22nd, 2021
0 Comments

KP5: De gouden korenaar

  Ik meen de gouden korenaar die hoog op halm en stangen van graan bezwangerd, traag en zwaar, het gekruifde hoofd naar beneden laat hangen. Een leerzaam voorbeeld voor den mensch die, als hij in den top is More...

By Joop de Vries On zaterdag, april 24th, 2021
0 Comments

KP4: Karel van de Woestijne

  Wijding aan mijn vader   o Gij, die kommrend sterven moest, en Váder waart, en míj liet leven, en me teeder léerde leven met uw zacht spreken, en uw streelend hande-beven, en, toen ge stierft, wat More...