By Ranonkeljaar On zaterdag, mei 25th, 2019
0 Comments

R21: Trommelslag (einde)

  ‘Trommelslager’ zei Mabelis tot de kleine jongen, ‘nu is het tijd om te trommelen. Sla de trommel. Wek met je getrommel deze Ranonkel uit de aardhoop die hem nog bedekt. Trommel!’ De kleine jongen More...

By Ranonkeljaar On donderdag, mei 23rd, 2019
0 Comments

R21: Judy Elfferich – Dondertrom

   More...

By Ranonkeljaar On zondag, mei 19th, 2019
0 Comments

R21: Trommelslag (begin)

  Geruime tijd reeds hadden de takzitters sidderend van vrees geluisterd naar het uit de bodem van het bos opstijgend woedend onweer dat in verbijsterende series donderslagen krakend voorbijtrok, teruggolfde, More...

By Ranonkeljaar On zaterdag, mei 18th, 2019
0 Comments

R20: Tropische strijdwijze (einde)

  ‘Ik – ik – eh – ik ben ti-hi-himmerman’ bibberde de meelkleurige, ‘ik heb nog nooit een vlieg kwaad gedaan, meneer de generaal. Nog nooit. Iedereen zou dat kunnen getuigen. Maar die More...

By Ranonkeljaar On donderdag, mei 16th, 2019
0 Comments

R20: Nanne Nauta – vroeger…

  vroeger was alles beter mocht je geiten neuken kids aan je lul laten trekken kruiswoordpuzzels oplossen alles was een kostelijke grap in de tropen alles en iedereen neerknallen de haan die er naar kraaide More...

By Ranonkeljaar On zondag, mei 12th, 2019
0 Comments

R20: Tropische strijdwijze (begin)

  Het werd een verbitterde strijd. De vinger aan de trekker van hun automatische wapens rukten de botten zorgeloos op door het bos dat de opstandige stad als een haag omgaf en waarin naar ze vermoedden wel More...

By Ranonkeljaar On zaterdag, mei 11th, 2019
0 Comments

R19: Papa Boem en zijn botten (einde)

  In het heldere warme zonlicht braakten de voertuigen hun inhoud uit: torachtige geharnaste soldaten, blauw vonkend metaal. Het achterste deel van de worm bewoog zich in sneltreinvaart achterwaarts teneinde More...

By Ranonkeljaar On donderdag, mei 9th, 2019
0 Comments

R19: Leon van Bokhorst – interpreted soundscape

  Een interpreted soundscape in 3 delen. De muziek is gegenereerd uit de tekst van het hoofdstuk.    More...

By Ranonkeljaar On zondag, mei 5th, 2019
0 Comments

R19: Papa Boem en zijn botten (begin)

  De regering had zich iets herinnerd. Haar was wat gevraagd. Ze had wat beloofd. Ze groef bergen paperassen om en loste haar belofte tot hulpverlening in. De hulp bestond uit een heel regiment in vrachtwagens More...

By Ranonkeljaar On zaterdag, mei 4th, 2019
0 Comments

R18: Hangende tuin der lusten (einde)

  De takzitters hielden van de dieren en gaven hun nieuwe kinderen de namen die de kenners aan de dieren gegeven hadden. Raar waren die namen en zeer plausibel. En de dieren hadden alle een stem waarmee ze More...

By Ranonkeljaar On donderdag, mei 2nd, 2019
0 Comments

R18: Jana Arns – de tuin in

  Nu  hitte  … zo bruin gestoofd door de heldere, iedere dag met dezelfde sterkte schijnende zon als maar mogelijk was … door  huizen  … diep in de grond, in tot stof More...

By Ranonkeljaar On zondag, april 28th, 2019
0 Comments

R18: Hangende tuin der lusten (begin)

  De groei was oerwoud geworden en tot staan gekomen. Hij stierf niet sneller af en teelde niet rapper voort dan in de lijn ligt van iedere naar oorsprong en fysionomie tropische vegetatie. Hij bond zelfs dermate More...

By Ranonkeljaar On zaterdag, april 27th, 2019
0 Comments

R17: De Profundis exclamavi, Domine! (einde)

  Toch waren deze leerkrachten niet onwelwillend. Ze stonden zelfs skeptisch tegenover het heen en weer sjouwend triumviraat, dat al gauw een soort door het veelvuldig aanroepen van Gods naam sakrosankt gemaakte More...

By Ranonkeljaar On donderdag, april 25th, 2019
0 Comments

R17: Jonathan Griffioen – BROM 2

  het jaar 626 na christus een club wolbladige vruchtlichamen vol knobbelen kwam op zilver geschilderde paarden over de rijn in een oranjegroen wortelgroentekostuum (als kluwen schimmeldraden of de winter is More...

By Ranonkeljaar On zondag, april 21st, 2019
0 Comments

R17: De Profundis exclamavi, Domine! (begin)

  In het teloorgaande stadscentrum, ingesloten door aan het droomziek brein van een krankzinnige ontsproten groenzwarte palissaden, was het rumoer van de laatste auto – een mobilofoonwagen van de politie, More...

By Ranonkeljaar On zaterdag, april 20th, 2019
0 Comments

R16: Adepten van diverse pluimage (einde)

  De vrouw at zwijgend de vrucht leeg en gooide de schil achter haar rug in de bladeren. Hij viel hoorbaar ritselend naar omlaag: het gedruis en gekraak van de groei was veel gedempter gaan klinken. De groei More...

By Ranonkeljaar On donderdag, april 18th, 2019
0 Comments

R16: Jaap Blonk – Hoge Bomen

       More...

By Ranonkeljaar On zondag, april 14th, 2019
0 Comments

R16: Adepten van diverse pluimage (begin)

  Het hele bos, dat in zijn diepe hart nog de rode en grauwe blokkedoosachtige restanten van de steenstad bewaarde, rook naar uitwerpselen, ingewandsgassen, verrotting, vocht en onoverwinnelijke hevige groeikracht. More...

By Ranonkeljaar On zaterdag, april 13th, 2019
0 Comments

R15: Een muis die wel eens een ekstra staartje zou kunnen krijgen (einde)

  ‘De Steenstraat, de straat waar het begint’ doceerde de heer Horlpyp piepend, ‘behoort tot de parochie van pastoor Vogel. Een van zijn parochianen is een zekere Ranonkel, die – dat is nagegaan More...

By Ranonkeljaar On donderdag, april 11th, 2019
0 Comments

R15: Ana Roelofs – #15

    de blauwe bloemen verdragen onweerstaanbaar sierlijk de perverse lichtheid in het groen doorstoofde paradijs heel de zomer het verlangen dichterbij te komen waar de heidense plantengod regeert de More...

By Ranonkeljaar On zondag, april 7th, 2019
0 Comments

R15: Een muis die wel eens een ekstra staartje zou kunnen krijgen (begin)

  De situatie begon prekair te worden. De hele wijk waartoe de zoekgeraakte Steenstraat behoord had werd aangetast door de woekerende woeste groei. De gemeentediensten waren radeloos. Voortdurend liepen trams More...

By Ranonkeljaar On zaterdag, april 6th, 2019
0 Comments

R14: Dialoog van twee gemeentewerklieden (einde)

  Op dat ogenblik dook de brede schonkige gestalte van een geestelijke uit het onderhout op, tien passen van de twee werklieden verwijderd, die beleefd aan hun pet tikten en hem afwachtend aanzagen, de jongere More...

By Ranonkeljaar On donderdag, april 4th, 2019
0 Comments

R14: Astrid Lampe – ronkend proza wekt mijn gezonde achterdocht

  .container { position: relative; width: fit-content; } .overlay { position: absolute; left: 0; height: 100%; width: 100%; opacity: 0; transition: .7s ease; display: none; } #container:hover More...

By Ranonkeljaar On zondag, maart 31st, 2019
0 Comments

R14: Dialoog van twee gemeentewerklieden (begin)

  Aan het begin van de vergane straat stopte, voor de groene barrikadering, een vrachtwagen met op de portieren het gemeentewapen – een tweekoppige adelaar – en daarboven, in een boog, het woord More...