By Ranonkeljaar On zaterdag, augustus 17th, 2019
0 Comments

R33: Drijvende zaadpluizen (einde)

  De zwangere vrouw was geheel naakt en hield met haar gevouwen handen haar kolossaal gezwollen buik vast, waartegen Mabelis zijn oor hield. De kleine trommelaar, evenals de andere kinderen gekleed in een veel More...

By Ranonkeljaar On donderdag, augustus 15th, 2019
0 Comments

R33: Jana Arns – Ganzenbord

  I Met dobbelstenen bouwden zij een huis. Alle ogen op hen gericht. Nooit voelden zij zich bekeken. Kamers hoefden nog geen namen: ze sliepen in bloembedden, adopteerden matrassen die veel van hen verlangden. Met More...

By Ranonkeljaar On zondag, augustus 11th, 2019
0 Comments

R33: Drijvende zaadpluizen (begin)

  Tot laat in de avond weergalmden de hakwerktuigen der werkers, werden stukken ijzer in vuurtjes gedoopt en gesmeed, eetwaren geroosterd. Werd gespeurd naar eindpunten van uit de rotsen opborrelende wateraders. More...

By Ranonkeljaar On zaterdag, augustus 10th, 2019
0 Comments

R32: Dagelijks werk (einde)

  Zijn daden waren de schoppen en stompen die hij, vanaf het eerste ochtendkrieken, kwistig uitdeelde aan al wie zijn pad kruiste. Met nog van zijn worstelslaap bloeddoortrokken ogen stommelde hij tijdens de More...

By Ranonkeljaar On donderdag, augustus 8th, 2019
0 Comments

R32: Dominique De Groen – Dagelijks bloed

  Kauwend op stollend bloed voor het dagelijks werk onttrekt de vleeshouwer de levenskrachten en vitale essenties uit de organismen kauwend op de dagelijkse arbeid & drawing blood alle bosbewoners gesmolten More...

By Ranonkeljaar On zondag, augustus 4th, 2019
0 Comments

R32: Dagelijks werk (begin)

  De drabregen hield op. In een wijde kring zag je, als je op een der afgeplatte hoge heuvels stond, het Hout in witte wasems terugwijken. Met de herstrukturering van het bestaan was een begin gemaakt. De bewoners More...

By Ranonkeljaar On zaterdag, augustus 3rd, 2019
0 Comments

R31: Cerberus (einde)

  Mank en blauwbebuild hipten de kinderen het daglicht in, keken verblind op naar de gespannen lucht en het hoge ijle bos rondom, waarin het hen verboden was een klimvoet te zetten, ook al droegen ze die naam More...

By Ranonkeljaar On zondag, juli 28th, 2019
0 Comments

R31: Cerberus (begin)

  Evenals de volwassenen hadden de kinderen hun schors- en bladerkledij verwisseld voor de battledresses die ze de lijken der soldaten hadden uitgetrokken. Die lijken lagen overal, zonderlinge langwerpige paketten More...

By Ranonkeljaar On zaterdag, juli 27th, 2019
0 Comments

R30: Aankomende halfgoden (einde)

  ‘Knielen’ schreeuwde de timmerman Scherpende, nog altijd schor van opwinding. Daar de vleeshouwersknecht de gevraagde dierlijke houding in het geheel niet als vernederend onderging voerde hij dit bevel More...

By Ranonkeljaar On donderdag, juli 25th, 2019
0 Comments

R30: Piet Gerbrandy – VERLOSSING

  Op een hete zondag in het jaar 20** na de geboorte van het varkentje dat door zich ritueel te laten slachten de mensheid van haar geilheid hebzucht en moordlust had moeten verlossen bezocht hij een strand More...

By Ranonkeljaar On zondag, juli 21st, 2019
0 Comments

R30: Aankomende halfgoden (begin)

  Alle groen werd weggeborgen zo scheen het. Wit regeerde de nieuwe wereld die zich baan brak, opworstelde, die neerdaalde in drab, etter en slijm, in dikke regen. Het bos desintegreerde, grote delen ervan More...

By Ranonkeljaar On zaterdag, juli 20th, 2019
0 Comments

R29: ‘Wij hebben gezondigd, tegen de hemel en tegen u’ (einde)

  ‘Genade, vader, genade!’ schreeuwde de mannen, vrouwen en kinderen met schorre, van honger en dorst verwilderde stemmen, ‘wij hebben gezondigd tegen de hemel en tegen u en zijn niet meer waard uw kinderen More...

By Ranonkeljaar On donderdag, juli 18th, 2019
0 Comments

R29: Nanne Nauta – Element tegen de hemel

  Geplens en gespetter en hele gebergten, Scherpende, reeds, en het werk. De gesteenten welden knersend heen en weer. Er heerste een spleten, Meer en meer, en het streefde rechts, Elk de helft, Scherpende met More...

By Ranonkeljaar On zondag, juli 14th, 2019
0 Comments

R29: ‘Wij hebben gezondigd, tegen de hemel en tegen u’ (begin)

  Onder afnemend geplens en gespetter van de drabregen en steeds luider wordend onderaards gehamer en geraas (hele gebergten werden daar thans verzameld en opgestuwd; Scherpende, druk in de weer met duimstok More...

By Ranonkeljaar On zaterdag, juli 13th, 2019
0 Comments

R28: Uit kruid en gras (einde)

  Verlossing, fluisterden ze met uitgedroogde mond, de neervallende drab afwerend. Verlossing, praatten hun kinderen hen in hun waakdromen na. Ze keken elkaar in het wit van de ogen, die blauw of bruin of zwart More...

By Ranonkeljaar On donderdag, juli 11th, 2019
0 Comments

R28: Jonathan Griffioen – BROM 3

  op de drempel van kruid en gras aan de rand van het bos terwijl rode beuken van een grote hoogte vallen ruik ik de adem van jennifer lukewarmerveen mijn psychiater die door de drukte op de praktijk al even More...

By Ranonkeljaar On zondag, juli 7th, 2019
0 Comments

R28: Uit kruid en gras (begin)

  In zacht onophoudelijk schokken en trillen waaraan geen wind debet was desintegreerde het oververhit lijkende bos. Aan ieder pijlpuntig en zich krommend blad ontwelden witte speeksel-blaasjes. Evenzo aan More...

By Ranonkeljaar On donderdag, juli 4th, 2019
0 Comments

R27: Sylvia Hubers – Wat doet een zenboeddhist met een teek?

  Wat doet een zenboeddhist met een teek? De pij gaat omhoog, de sok naar beneden, de enkel wordt zichtbaar. En wat bevindt zich daar? Een medeschepsel dat zojuist aan tafel is gegaan. Dat tijdens de maaltijd More...

By Ranonkeljaar On zondag, juni 30th, 2019
0 Comments

R27: Het Nieuwe Jeruzalem (begin)

  Langzaam, simultaan met allerlei wijzigingen die bleven gebeuren om hem heen – ze gaven hem het gevoel onder een enorm, voortdurend in beweging zijnd, half vloeibaar gebergte te vertoeven – begon More...

By Ranonkeljaar On zaterdag, juni 29th, 2019
0 Comments

R26: Snelle progressie (einde)

  In een niet te stuiten koorts preekte en geselde de pastoorsvogel voort, nog steeds de vuisten ballend naar boven en de onkenbaar geworden veelkleurige kop omhoog kerend. Het loonde de moeite niet meer, zo More...

By Ranonkeljaar On donderdag, juni 27th, 2019
0 Comments

R26: Ana Roelofs – #26

    de lijkwitte verrijzenis van sidderend trage bosmelk ademt in angstige dreiging predikt de pastoorsvogel de passie voor God lieve heiland op het kleverig bastion van levende griezelsteen neemt zinderend More...

By Ranonkeljaar On zondag, juni 23rd, 2019
0 Comments

R26: Snelle progressie (begin)

  De ochtend daaraanvolgend kroop Scherpende, vervuld van grillige voorgevoelens, met trillende knieën en trommelvliezen zijn hol uit en geloofde opnieuw dat zijn ogen hem in de steek lieten. In plaats van More...

By Ranonkeljaar On zaterdag, juni 22nd, 2019
0 Comments

R25: Wit zweet (einde)

  Op een morgen deed hij een vreemde ontdekking, die hem twijfelen deed aan de kwaliteit van zijn kijkorgaan. Het bleek perfekt in orde. Hij zag, door de boslucht veel sterker en gezonder geworden dan tevoren, More...

By Ranonkeljaar On donderdag, juni 20th, 2019
0 Comments

R25: Jaap Blonk – pastor

       More...