By De Reactor On zondag, februari 9th, 2014
0 Comments

Benali kan niet schrijven

Ik vrees dat Bad Boy eerder een symptoom van de momentane malaise is dan een visie er op. Dat komt, allereerst, omdat Benali niet kan schrijven. Ik bedoel dat heel letterlijk: een schrijver, of althans een literaire More...

By De Reactor On donderdag, januari 2nd, 2014
0 Comments

De artistieke uppercut

[I]k had zin om dit boek heel erg goed te vinden: Jan van den Berghe was tot nog toe niet tot mijn bovenmoerdijkse bestaan doorgedrongen, maar in de mediaoptredens die de publicatie van dit boek vergezelden maakte More...

By De Reactor On zondag, december 29th, 2013
0 Comments

De kunst van het falen

We voelen pijn als we er niet in slagen het volgende level te bereiken of het spel uit te spelen, teleurstelling en boosheid als andere spelers ons verslaan, en we ervaren een gevoel van onrechtvaardigheid als de More...

By De Reactor On zaterdag, december 28th, 2013
0 Comments

Pygmalion in de spiegel

Illusies, ficties, fantasieën. Dat zijn voor Ilja Leonard Pfeijffer de bouwstoffen van de werkelijkheid. In zijn vorige roman, Het ware leven, een roman, voerden alle personages een of andere fictie op: de ene More...

By De Reactor On maandag, december 9th, 2013
0 Comments

Een ongehoord boek

Het is een ongehoord boek. Het is om te beginnen ongebruikelijk om essays te vertalen en ze te laten ondersneeuwen door lange voetnoten, zeker als die vaak samenvallen met ontboezemingen die nauwelijks iets met More...

By De Reactor On zondag, december 8th, 2013
0 Comments

Crossroads poetics

Los van de persoonlijke belangen en interesses van de auteur spreekt uit het boek ook het vermogen om studieobjecten en hun praktijken bloot te stellen aan een uiterst minutieuze close reading. De auteur werpt een More...

By De Reactor On maandag, september 30th, 2013
0 Comments

Talen naar wij

Knap hoe Paul Bogaert de poëziebundel als kunstvorm een eigen draai heeft weten te geven. Hij laadt zijn gedichten door schikking in reeksen met meer leesmogelijkheden op dan wanneer ze het in hun uppie zouden More...