Gepubliceerd op: maandag 29 januari 2024

Vertaallab 87 Logan Pearsall Smith / Hans Heesen – The Great Adventure / Het grote avontuur

 

The Great Adventure

I paused, before opening the front-door, for a moment of deep consideration.

Dim-lit, shadowy, full of menace and unimaginable chances, stretched all around my door the many-peopled streets. I could hear, ominous and muffled, the tides of traffic, sounding multitudinously along their ways. Was I equipped for the navigation of those waters, armed and ready to adventure out into that dangerous world again?

Gloves? Money? Cigarettes? Matches? Yes; and I had an umbrella for its tempests, and a latchkey for my safe return.

 

Het grote avontuur

Alvorens de voordeur open te doen bleef ik, in een ogenblik van diepe overpeinzing, staan.
            Zwak verlicht, schimmig, vol dreiging en onvoorstelbare risico’s, strekten zich overal
buiten mijn deur de drukbevolkte straten uit. Ik hoorde de verkeersstromen, onheilspellend
en gedempt, kakofonisch hun weg volgen. Was ik wel toegerust om zulke wateren te bevaren,
wel bewapend en gereed om weer op avontuur te gaan in die gevaarlijke wereld?
            Handschoenen? Geld? Sigaretten? Lucifers? Ja; en ik had een paraplu voor haar
stormen en een huissleutel voor mijn veilige terugkeer.

(Vertaling Hans Heesen)

 

Logan Pearsall Smith

 

Lees wat Hans Heesen over het werk van Logan Pearsall Smith schreef

Lees over Logan Pearsall Smith

Lees het werk van Logan Pearsall Smith

Over de auteur