Gepubliceerd op: dinsdag 31 januari 2023

Poëzieweek 2023: Boezemvriendinnen (Betje Wolff & Aagje Deken, De onverwagte ontmoeting)

 
boezemvriendinnen, illustraties gemaakt met craiyon.com

 
Nog nooit, nog nooit voelde ik my dus ontstellen
nog nooit my meer ontstellen!
Ach zyt gy ’t, zyt gy ’t zelf dan myn vriendin?
Wat ik voel, kan ik u niet vertellen,
Als alleen dat ik u nog hartlyk min.
Maar zou, maar zou ik wel zo zeer ontstellen,
Zo gy niet waart myn’ waardigste vriendin?

Kom laat, kom laat ik u in de armen drukken!
Terwyl ge aan my uw’ tederheid betoont!
Mogt myn wensch nu maar gelukken,
Hoe wierdt onze vriendschap dan niet geloont!

Aan ’t hart u drukken!
Aan ’t hart u drukken!
Had ik dit kunnen wagten!
Ik weet naauw wat ik zeg.
Hoe zyn my myn gedagten
Thans in den weg:
Myn oog blyft op u staaren,
Laat my bedaaren.

 
Over Betje Wolff
Over Aagje Deken

(Illustraties gemaakt met craiyon.com | DALL-E Mini)

Over de auteur