Gepubliceerd op: maandag 2 januari 2023

Jaaroverzicht Eerste Indrukken 2022

 

Download het jaaroverzicht 2022 van de Eerste Indrukken als PDF

Uit de inleiding:

Het jaaroverzicht van de Eerste Indrukken beleeft dit jaar zijn eerste jubileum.

We hebben in de loop van de jaren een team van enthousiaste medewerkers opgebouwd. Zij zorgen voor een stroom van gedetailleerde besprekingen van gedichten. Ieder op diens eigen manier, met een eigen manier om een gedicht uit een bundel te kiezen, met een eigen manier van poëzie benaderen, en een eigen stijl van communiceren.

De opzet van de Eerste Indrukken is in deze eerste vijf jaren niet veranderd. Het gaat erom steeds één enkel gedicht (of fragment) te bespreken. Tegen de neiging in om het “in context” te plaatsen – in de literatuurgeschiedenis, in het oeuvre van de dichter, in de bundel.
De opzet staat soms dan ook onder druk. Sommige bundels vragen erom op een andere manier besproken te worden; sommige medewerkers vinden het moeilijk om het gedicht los te zien van de dichter en de bundel. En een bespreking van één enkel gedicht kost veel moeite. Soms meer dan een recensie van de hele bundel schrijven.

De opzet van de Eerste Indrukken is en blijft waardevol. Als aanvulling op de bestaande recensie-websites. Die -laten we daar duidelijk over zijn- erg goed en belangrijk werk leveren. De focus op een enkel gedicht is niet alleen gedetailleerder, maar geeft ook meer inzicht in het leesproces. Het is ook intiemer – voor het gedicht, voor de bespreker, voor de lezer.

Dit jaar zorgden Dietske, Pieter, Maarten, Peter, Jan en Danny voor enerverende Eerste Indrukken. Daarnaast zijn er medewerkers die dit jaar om diverse redenen niet tot een Eerste Indruk zijn gekomen, maar daar (hopelijk) volgend jaar weer wel aan toekomen. Allen zeer veel dank!

Laten wij onze poëtische blik in de toekomst blijven richten. Met aandacht en gevoel gedichten bespreken, met aandacht en gevoel de wereld om ons heen beleven.

Over de auteur

Jeroen van den Heuvel

- Jeroen vertaalt poëzie en kinderboeken. Daarnaast schrijft hij essays over poëzie. Hij is redacteur van ooteoote.nl.