Gepubliceerd op: vrijdag 9 december 2022

ZK, KZ: David Stuyck – Lee smij

 

Lee smij
verd omme
lee smij pl
ease?

Luis terz elfs
al schrij f thij
nie tzoal
siedereen
dathee ftto chg
een belang?

Hijp robee rtmaarw
aarach tigte zijn
endaa renbo ven heefth ij ee neigenzinn
igtoetse nbord
he tgaa ter soms me tzijn gedach
tenvandoor
hijk andan nie tanders danv olgen
jaw ant iederkla
vier s chrij
ft hoehe
tgetik twor
dt!

Anyway
Hey!
Engel skantie we l
anyway
get ik tof nie
ttk anhemn ietsch elen
w antt ikkenm aakthe mblij
e n ikza ghoe
h ijme a ankee k va nopzij.

Lee smij
smee kteh ij
lee smij
wasalleswa th ijzei.

 

david

Over de auteur

- vernoemd naar twee versregels van Jacques Hamelink, wil een voedingsbodem zijn, een podium waar opkomende auteurs zich kunnen ontwikkelen.