Gepubliceerd op: maandag 16 mei 2022

EI 318: Astrid Lampe – het wassende water heugt zich ons surfgedrag

 

het wassende water heugt zich ons surfgedrag
en dat van de woestijnvaders

het vermogen om met de kop in de veren te huiveren
op een dun draadje koper de zondvloed uit te zitten
of achter een schild van plexiglas

te happen naar vliegen die er niet zijn

het wassende water laat niet af
ons een geheugen voor duinzand te schoppen
de vissentrap of het riool

het huis een hub
een draaideur voor huisraad
getijdenwerking en nieuwe routines

ik torn een naad los en
het meubel valt in stukken uiteen

ik pas een zin in en
de hoekbank hapt en knarsetandt in het saharazand

het zand schopt me een geheugen voor woestijnrozen en indigo

het blauw dat in tijd van de zonnestorm het zwerk aanbloedt
tot ik van een adventskalender de luiken openzet
stoot op de schoot die het hemelwater weet te bufferen

 

Het verhaal is een roman over de strijd tegen het water en tevens een beschrijving van de benauwende, streng traditioneel calvinistische sfeer in de Hollandse polder.

https://hermandeman.nl/herman-de-man-het-wassende-water/

Alhoewel de basisregels voor het surfen universeel zijn en overal ter wereld gelden, moet je altijd goed in de gaten houden hoe het gedrag per surfspot is.

https://www.surfblend.com/blog/surf-etiquette

gedrag dat iemand vertoont als hij aan het surfen is op het internet, bijvoorbeeld wat betreft het type informatie dat hij zoekt of de voorkeuren voor bepaalde websites

https://anw.ivdnt.org/article/surfgedrag

Een flarf is een gedicht waarin zoekresultaten van het internet zijn verwerkt. Een flarf kan geheel bestaan uit zoekresultaten, maar ook een tekst zijn die ermee is gelardeerd. Flarf is van oorsprong een Amerikaans fenomeen, waar zich tegenwoordig ook enkele dichters in het Nederlandse taalgebied mee bezighouden, en kan worden gezien als een moderne vorm van de readymade of collage.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Flarf

De woestijnvaders waren kluizenaars of Heremieten die vanaf de 3e eeuw leefden in de woestijn van Egypte (…). Zij worden wel beschouwd als de eerste christelijke heremieten, en dus ook de eerste christelijke monniken. Zij verlieten de antieke steden met hun heidense cultuur om in de woestijn de eenzaamheid op te zoeken.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Woestijnvaders

De grote mantelmeeuwen en drieteenstrandlopers staan met de rug in de wind en de kop in de veren te huiveren.

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/winterse-vogels-op-schier~b63180950/

De zondvloed (Oud Hoogduits: sinvluot of sintvluot, “altijd vloed” of “overal vloed”, later het Middelnederlandse sintvloed, “aanhoudende vloed”) is in verschillende culturen en religies een belangrijk mythologisch thema, waarin een grote overstroming, meestal gezonden door een god of goden, een beschaving of de hele wereldbevolking – met uitzondering van een enkeling en zijn gezin – vernietigde, vaak als straf.

(…)

Daarna liet hij een duif los om te zien of er al ergens droog land was. De duif keerde eerst terug. Toen Noach de duif zeven dagen later weer losliet, keerde het dier terug met een jong olijfblad. Weer zeven dagen later, liet Noach de duif opnieuw los en toen kwam het dier niet meer terug. Zo wist Noach dat de wereld weer bewoonbaar was.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zondvloed#Bijbel

Omgaan met de emoties van anderen. Stel je om te beginnen een schild van plexiglas voor, zodat je kunt zien en gehoord kunt worden zonder dat negatieve emoties je kunnen raken.

Nice girls don’t speak up: adviezen om krachtig te communiceren, Lois P. Frankel

https://books.google.nl/books?id=T70IEAAAQBAJ&pg=PT171&dq=Omgaan+met+emoties+van+anderen.+Stel+je+om+te+beginnen+een+schild+van+plexiglas+voor&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiRqoSXuar3AhVE2aQKHfk2AZcQ6AF6BAgIEAI#v=onepage&q=Omgaan%20met%20emoties%20van%20anderen.%20Stel%20je%20om%20te%20beginnen%20een%20schild%20van%20plexiglas%20voor&f=false

Je hebt ook partiële aanvallen, waarbij delen van het lichaam betrokken zijn. Vb stuiptrekken van de kop/happen naar vliegen die er niet zijn/trekken met een oor. Deze vorm is heel subtiel en zal niet altijd opvallen.

https://www.dierenartsbeijum.nl/honden/epilepsie/

Een zandschop is speciaal gemaakt om zand te schoppen, jawel.
(…)
Ook geschikt voor het bouwen van grote zandkastelen.

https://www.gamma.be/nl/assortiment/zandschop-met-beuken-steel/p/B541903

De hub is het middelpunt van het netwerk. Wanneer een computer iets uitzendt (bijvoorbeeld een printopdracht), dan zorgt de hub ervoor dat de informatie doorgestuurd wordt naar alle andere apparaten.

https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/h/hub

U stelt één keer een fysieke hub in en vanaf dat moment maakt elk nieuw apparaat dat u in huis haalt, verbinding met die hub

https://technoglitz.com/dutch/waarom-een-%E2%80%8B%E2%80%8Bgoed-slim-huis-een-hub-nodig-heeft/

Hij maakt daarbij gebruik van het luminescentiesignaal dat de aangevoerde zandkorrels van nature aan boord hebben. Wallinga doet dat in zijn luminescentielab. Normaal gesproken gebruikt hij zo’n signaal om de ouderdom van bodemlagen mee in kaart te brengen. Hoe langer het zand in de bodem zit, hoe sterker namelijk het geheugensignaal. Maar je kunt dat signaal ook gebruiken om aangevoerd zand te onderscheiden van lokaal zand. Lokaal zand in de Wadden heeft door blootstelling aan licht geen geheugen meer.

https://www.kobo-ho.nl/praktijkverhaal/het-geheugen-van-zand/

Eb en vloed ontstaan vooral door de aantrekkingskracht van de maan, maar ook gedeeltelijk door de aantrekkingskracht van de zon.

https://www.mrchadd.nl/academy/vakken/anw/hoe-werken-de-getijden-en-wat-is-een-springtij

Spreekwoorden: (1914) Daar is een steekje (of een torntje) aan los
dat is niet in den haak; veelal van vrouwen gezegd op wier zedelijk gedrag iets valt aan te merken

https://www.encyclo.nl/begrip/torn

Ikpas (…) zin in
(…)
Als je merkt aan jezelf dat je hier gevoelig voor bent, probeer dan je routine te doorbreken.

https://ikpas.nl/actueel/achtergrond/zucht-ik-heb-zon-zin-in-alcohol-maar-dat-mag-niet-dus-wil-ik-suiker/

Om te voorkomen dat aangespoeld plastic afval weer terug de zee in stroomt, waar het weer in kleinere stukken uiteen valt, is het van belang het aangespoelde afval op land snel weg te halen.

https://universiteitsfondsen.nl/vraag/hoe-voorkom-je-dat-zeedieren-stikken-in-onze-plastic-soep

Hoekbank
(…)
Happy@Home (…)
Inclusief slaap-loungefunctie

https://www.dok2.nl/banken/hoekbank

De droge sirocco, waarbij een lading zéér fijn Sahara-zand den hemel verduistert (in
zulke dagen loopen we letterlijk te knarsetanden en overal in huis, op tafels en kasten vindt men dit zand.

http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110583964:mpeg21:pdf

Onze moederster doorloopt grofweg een 11 jaar durende cyclus die gekenmerkt wordt door een zonneminimum – een periode waarin de zon heel rustig is en weinig zonnevlekken en zonnevlammen genereert – en een zonnemaximum, waarin de ster juist veel actiever is.

Wat er eigenlijk tijdens een zonnestorm gebeurt, is dat de zon een hete stroom van geladen deeltjes in de richting van de aarde slingert. Hoewel de aarde gelukkig wordt beschermd door een magnetisch veld, kunnen dergelijke gebeurtenissen wel zeker schade veroorzaken

https://scientias.nl/sporen-ontdekt-van-een-zonnestorm-die-op-een-wel-heel-onverwacht-moment-woedde/

Advent is in het christendom de benaming voor de periode voor kerst. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest. De adventstijd duurt maximaal vier zondagen.

De kalenders worden geproduceerd in verschillende vormen en maten. Ze bevatten luikjes waarvan er elke dag een, of in uitzonderlijke gevallen meerdere, wordt geopend.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Adventskalender

Spreekwoorden: (1914) Het hoofd in den schoot leggen,
d.w.z. in iets berusten, zich overgeven.

https://www.encyclo.nl/begrip/hoofd_in_de_schoot_leggen

Hemelwater moet bij voorkeur lokaal in het milieu terecht komen. In het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) is het lozen van hemelwater van particuliere woningen geregeld.

Om hemelwater direct in de omgeving te krijgen is het soms nodig om hemelwater eerst op te slaan. Dit noemt men ook wel het bufferen van hemelwater.

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/activiteiten/lozen-afvloeiend/afvloeiend/

 

Tulpenwodka

 

Astrid Lampe
Tulpenwodka
Uitgeverij Querido
ISBN 9789021436920

 

Over de auteur

Jeroen van den Heuvel

- Jeroen vertaalt poëzie en kinderboeken. Daarnaast schrijft hij essays over poëzie. Hij is redacteur van ooteoote.nl.