Gepubliceerd op: vrijdag 1 januari 2021

Jaaroverzicht Eerste Indrukken 2020

 

Download het jaaroverzicht 2020 van de Eerste Indrukken als PDF

Ook in het bijzondere jaar dat achter ons ligt, werd mij weer eens de vraag gesteld waar poëzie nou eigenlijk over gaat. Ik ben altijd blij met die vraag, want volgens mij is er -buiten het veilige maar flauwe antwoord dat je daarover in zijn algemeenheid niets kunt zeggen- een eenvoudig en doeltreffend antwoord. Poëzie gaat over wat het betekent om mens te zijn. En even onverwacht als urgent stond dat onderwerp ineens centraal in 2020.

Natuurlijk is er een grote verscheidenheid aan stijlen, stemmen, vormen binnen de poëzie. Er zijn immers veel manieren om mens te zijn, en om betekenis te geven aan dat mens-zijn. Dat is prima terug te zien in dit jaaroverzicht. Daarin vinden we traditionele dichtvormen naast experimentele vormen, lyrische taal naast matter-of-fact mededelingen, politieke statements naast persoonlijke emoties, gedichten die de betekenis van bekende woorden onderzoeken naast gedichten die de grenzen van de taal opzoeken, gedichten die bol staan van verwijzingen naar andere gedichten, andere schrijvers, andere denkers tegenover gedichten die juist aandachtig het kleine en alledaagse behandelen.

Al die verscheidenheid vraagt om een verscheidenheid in benaderingen. Daarom is het zeer heugelijk dat in dit jaaroverzicht van Eerste Indrukken meer besprekers dan ooit tevoren hun licht laten schijnen over de gedichten. Naast Pieter van Sterkenburg, Remco Ekkers, en mijzelf verschenen er dit jaar in de serie ook besprekingen van Danny Dobbelaere, Jan de Jong, Annelie David, Wim Kesteloot, Sjaak Oostenrijk, Harry van Doveren, Peter Swanborn, en Dietske Geerlings.
Uit dit jaaroverzicht blijkt duidelijk hoe goed zij zijn in het selecteren van een gedicht of fragment uit een bundel. En hoe goed ze zijn om vervolgens bijzondere aspecten van dat gedicht uit te lichten.

Er komt uit het jaaroverzicht geen overheersende stroming naar voren. Er zijn wel een paar trends. Opvallend is de aandacht in veel gedichten voor andere talen. Ook bespraken we relatief veel vertalingen dit jaar. Verder zet de trend van politiek-maatschappelijke poëzie (wat we vroeger geëngageerd noemden) door.

Tot slot dank ik Pieter, Remco, Jan, Harry, Danny, Annelie, Peter, Wim, Sjaak, en Dietske voor hun medewerking dit jaar. En wens eenieder veel genoegen met dit jaaroverzicht.
Laten we ook 2021 weer vullen met poëzie.

Over de auteur

Jeroen van den Heuvel

- Jeroen vertaalt poëzie en kinderboeken. Daarnaast schrijft hij essays over poëzie. Hij is redacteur van ooteoote.nl.