Gepubliceerd op: maandag 20 april 2020

Greta Monach – Faethoon, zoon van Helios

 

Het stuk Faethoon, zoon van Helios werd aangetroffen in de nalatenschap van Greta Monach (1928 – 2018). Taal, inhoud en vorm wijken sterk af van haar latere, avantgardistische poëzie: computerpoëzie, sound poetry en visuele poëzie. Monach was tijdens haar werkzame leven ook een bevlogen beroepsmusicienne en een inspirerende muzieklerares. Zij studeerde aan het Haags Conservatorium af als solofluitiste. In die hoedanigheid trad zij op onder haar eigen naam: Greta Vermeulen.

Greta Monach schreef Faethoon in 1961. Het moest een radiospel met drama en muziek worden. De componist Jaap Geraedts (1924 – 2003) zou de muziek erbij schrijven. Die moest meeslepend zijn. De val van Faethoon is immers vol van tragiek. Die toonzetting is er echter nooit van gekomen. Monach en Geraedts kenden elkaar van het Haags Conservatorium. In haar aantekeningen maakt Monach een enkele keer gewag van het stuk, dat zij als onbeduidend kwalificeert. Een kwalificatie die haar ten voete uit karakteriseert. Zij kampte als kind al en later ook als dichteres en beroepsmusicus met een halsstarrig minderwaardigheidsgevoel, een juk dat zij nooit van zich kon afwerpen.

Als voorbereiding op het stuk verdiepte zij zich grondig in het oud-Griekse wereldbeeld. Eerder had zij om toegelaten te worden tot de faculteit Letteren in Leiden aanvullende gymnasiale studies Latijn en Grieks gedaan. Kennis die haar bij het schrijven van het stuk goed van pas kwam. De belangstelling voor de kosmos werd mede gevoed door haar vader, Ir. H. Vermeulen, die daarvoor een wetenschappelijke belangstelling aan de dag legde en over het heelal diverse, kosmografische verhandelingen schreef.

 

Bekijk of download hier Faethoon, zoon van Helios als PDF (35 pagina’s).
Tekst door Greta Monach, bezorgd en van een inleiding en aantekeningen voorzien door Joop de Vries, executeur testamentair van Greta Vermeulen.

Over de auteur

- belicht in de serie Kamerpoëzie maandelijks poëzie die om “belichting” vraagt. Bijvoorbeeld omdat ze actueel is. Of omdat ze juist niet actueel is en in vergetelheid raakt, of dreigt te raken. Dan wel omdat ze nog niet actueel is, maar kakelvers geschreven; of vertaald is. Of omdat er iets bijzonders te zeggen is over een gedicht, een dichter, de taal en de omstandigheden. Kortom: over alles wat poëzie tot poëzie maakt.