Gepubliceerd op: donderdag 2 januari 2020

Jaaroverzicht Eerste Indrukken 2019

 

Download het jaaroverzicht 2019 van de Eerste Indrukken als PDF

De serie Eerste Indrukken op ooteoote.nl is zich aan het ontwikkelen tot een serie die weergeeft wat er in de poëzie in Nederland en Vlaanderen speelt.

Het grootste deel van de Eerste Indrukken wordt gevormd door gedichten uit recent verschenen bundels. (Daarbij in acht genomen dat de poëzie een langzame wereld is, dus een half jaar is “recent”.) Daarnaast is er steeds meer ruimte voor gedichten die nog niet in een bundel verschenen zijn. Zo hebben we dit jaar een gedicht van Hannah van Wieringen behandeld dat in een tijdschrift verscheen en enkele gedichten van Greta Monach om haar werk bij het poëzieminnend publiek bekendheid te geven. Ook besteden we vaker aandacht aan gedichten die langer geleden zijn verschenen. Daarmee kunnen we inspelen op de actualiteit. Bijvoorbeeld het overlijden van Tom van Deel, de poëzieweek, de discussie over Vasalis.

Het team dat de Eerste Indrukken schrijft, is dit jaar uitgebreid met Pieter van Sterkenburg. Hij heeft vanaf april enthousiast mooie bijdragen geschreven en is daarmee in korte tijd een vaste waarde geworden. Remco en Eric zijn qua aard en hoeveelheid bijdragen ongeveer gelijk gebleven met vorig jaar. Daarmee verzorgen ze een substantieel deel van de inhoud van de Eerste Indrukken. Erik De Smedt schrijft af en toe een Eerste Indruk. Dit jaar zijn het er twee geworden – een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.
Helaas hebben we op dit moment geen vrouwen meer in ons team. Laten we hopen dat dit in de toekomst verbetert.

Wat de verhouding mannen-vrouwen betreft: iets minder dan de helft van de besproken gedichten in van een vrouw (30 van de 65). Hoe dat precies komt, is niet helemaal duidelijk. Wel opmerkelijk: een groot deel van de bundels van vrouwelijke auteurs verscheen in en om november. Hierdoor is een deel dit jaar nog niet aan bod gekomen. (Poëzie is een langzame wereld, weet u nog?)

Tot slot dank ik Remco, Eric, Pieter, en Erik voor hun prachtige bijdragen dit jaar. We hopen in 2020 samen met hen weer verslag te doen van vele poëtische eerste indrukken. De wereld heeft het nodig.

 

Over de auteur

Jeroen van den Heuvel

- Jeroen vertaalt poëzie en kinderboeken. Daarnaast schrijft hij essays over poëzie. Hij is redacteur van ooteoote.nl.