Gepubliceerd op: donderdag 5 december 2019

R49: Piet Gerbrandy – Dans der attributen

 

Ode aan de behaarde boterbloem

 

Amerikaanse gestrand meelopend groene bebloemd speciale
overoude stammend springlevend katoliek vreemd generale
verbazend komisch dramatisch opgevatte onkenbaar
normale verzadigde ronde kinderlijk merkwaardigste.

Naakte roodbesmeurde ongelijksoortige onnavolgbaar
natuurgetrouw stijgende smalle ongeplaveide zwiepende
ingehouden mogelijk vlug neerknielend ongelooflijke
blauwdoorstrengde middelste volmaakt echt echt bevuilde.

Spierwitte hangende allerlei schietende grote gesperde
blauwe onhoorbaar ongelooflijk knappe boomlange -dikke
beschermend waarnemend richtend afdrukkend lijkende
anders broodmager bruine heenstekende puntige stijf.

Gesloten slepende gesloten magnifieke geheel opvallend
kleine achterste zichtbaar lijdend drukkende vrank vrij
doordrongen duidelijke zinnebeeldige verschillende ongeboren
opgroeiende gekruisigde scherpe simpele wezenlijk zinvol.

Bijbelse katoliek geheel gespeend allerlei bijbelse gelovige
vervormd gewijzigd engere nieuwe naïeve spontaan kristelijke
allerlei heidense plaatselijke vroege priapische ongedwongen
redelijke sukkelende hoogverheven uitgerezen merkwaardig.

Lijdende gevormde monsterlijk heftig vastkakig geplette lege
waanzinnig duivels werkend boosaardige pauselijk verloederde
kolossale gekookte vet onzichtbare vastgehouden paars gevlekte
scherpe stekende verschoten paarse wit zwart zekere levensgrote.

Rechtopstaande lange wankel rood ranzig afstaande hoog
te keer gaand verschoten purperen gehuld rituele licht
ontvlambaar vele teatrale zwetend hijgend onafzienbare smalle
zilveren vlak langzaam snel krijgend praktiserend chronische.

Volle allerlei oude vrij steil platgereden sterk zwartharige roerloos
gevallen dikbuikige kleine oorverdovend vrezend liggende geheel
joviaal schrille vlug vermoedende volle alle neerkomende zwetend
bloedend stikkend laatste brokkelige overwoekerde klassieke welig.

Verse bevangen slaand nieuwbakken rukkend kapotslaand verborgen
verwachtend gemaskeerde bulderend beukend mogelijk kosmische
kostelijke vooraanstaande volle toegetakelde oude laatste stalen
andere zwarte vuile gestoken provisorisch gemaskerde verachtelijk.

Behendig felle bruine roodgemantelde meesleurend brede wanhopig
neerregenende rotte ander witgehemde alle scheve tandeloze
kromme geruststellend sussend andere kaalhoofdige kaal rondzwaaiend
neerwerpend gekromde massale snel verwilderende stampvoetende.

Slaande enorme porseleinen vastgehouden omgekiept roerloze besmeurd
overkorst rode druipend naakte onherkenbaar doodse makend
tastend triomfantelijk wezenloze hijgend stil daverende duizendkoppige
verbijsterd bolbuikige slinkende zwellende onrustbarende.

Vastgehouden kleine gesloten vroegere symbolisch ingespannen
vingerlange gemantelde sluipend venijnig gekeerde vastgespijkerd
vleugellamme volgende geknield stil luide gekruisigde dikke afgodisch
bebeeldhouwde gekleud ingelegde losliggende uitstekend spichtige.

Zwarthuidige overdekte kristusachtige openhangende rode gesloten
kloppende slappe geelbruine zinspelende armzalige plantelijke wijdere
volmaakt klassiek-kristelijke machteloze onzeker gelovend luidkeels
geslagen omkijkend haastig bruine rose zwangere bemorste kleine.

Geknield stijf hard leger hol dolle wezenloze gewikkelde rondzwaaiend
kleine razend klein wild kleine hulpeloos lichte onopvallend populair
wild tegenspartelende ontmantelde krimpend daverend harde bloederige
geheime slopende geruststellend overtollige kleine onzichtbaar.

 

Over de auteur

Ranonkeljaar

- Het bijzondere boek Ranonkel verscheen in 1969. Het bestaat dus 50 jaar. Bovendien is de schrijver, Jacques Hamelink, in januari 80 jaar oud geworden. Alle reden om 2019 uit te roepen tot Ranonkeljaar. Iedere week behandelen we op ooteoote.nl een hoofdstuk.