Gepubliceerd op: donderdag 27 juni 2019

R26: Ana Roelofs – #26

 

 

de lijkwitte verrijzenis van sidderend
trage bosmelk ademt in angstige dreiging
predikt de pastoorsvogel de passie voor God
lieve heiland op het kleverig bastion
van levende griezelsteen neemt zinderend bezit
van alle groen ruimtelijke wellust overstroomt
in overrompelende overvloed sneeft het hout

 

Over de auteur

Ranonkeljaar

- Het bijzondere boek Ranonkel verscheen in 1969. Het bestaat dus 50 jaar. Bovendien is de schrijver, Jacques Hamelink, in januari 80 jaar oud geworden. Alle reden om 2019 uit te roepen tot Ranonkeljaar. Iedere week behandelen we op ooteoote.nl een hoofdstuk.