Gepubliceerd op: dinsdag 19 maart 2019

EI 151: Frans Budé – Liggende leeuw (3)

 

Zo’n alles overstralende leeuw, niet door
enige onrust bevangen, waaromheen schaduw
sluipt als guirlandes dansend op de wind.

Zoals hij het vuur in zichzelf aanwakkert of
tempert, brullend in het midden van de groep
of zacht wiegend aan de kant aanwezig wordt,

zijn blik met die van mij laat versmelten,
de ogen sluit als hij me vertrouwt, en het gras
en de bomen laat meedeinen op zijn adem,

hooguit één oog even opent als een zwerm
ongedurige vogels luidkeels zich verdringt bij
uiteengereten prooi. Dan daalt de stilte weer in.

____
De dichter is een nauwkeurige en empatische waarnemer. In soepele terzinen – de woorden meanderen over de pagina – beschrijft hij hier een liggende leeuw.

Waar is de leeuw? Kennelijk in zijn eigen leefomgeving. Waar is de dichter? In een open auto op safari of voor zijn tv, kijkend naar een natuurfilm? In ieder geval kijkt hij heel goed naar het vorstelijke dier: ‘alles overstralend’, koninklijk, zelfbewust. “Jubilierend” zouden Duitsers zeggen.

De sierlijke lijnen van het dier zijn in rust, maar de dichter – wat een vondst! – laat de ‘schaduw’ om zijn lichaam sluipen, ‘als guirlandes dansend’.

De leeuw is machtig, beheerst ook zijn emoties: hij wakkert ‘het vuur in zichzelf’ aan of tempert het, al naar gelang de omstandigheden. Hij brult als het nodig is, ‘in het midden van de groep’, maar ook ‘aan de kant’ is zijn vuur zacht brandend aanwezig.

De dichter stelt zich voor dat het dier naar hem kijkt zoals hij naar het dier. Ze herkennen elkaar als levende wezens, met hun verlangens en noden. Het machtige leven in de leeuw is zo groot dat de omgeving meedeint. Je kunt ook zeggen dat de ‘adem’ van het leven de eenheid schept van dier en omgeving. De drukke vogels ‘bij uiteengereten prooi’ maken daar ook deel van uit. De leeuw weet het. Even kijkt hij met één oog naar het gefladder en laat het rusten.

De leeuw is zeer nabij gekomen.
____

 

Zoveel nabijheid
Frans Budé
Uitgeverij Meulenhoff
ISBN 9789029092821

 

Uit deze bundel bespraken we eerder het gedicht Het onafwendbare

 

 

 

Over de auteur

- Dichter, prozaïst,criticus, interviewer.