Gepubliceerd op: vrijdag 11 januari 2019

EI 134: Jan Baeke – Hulp en handel

 

Over de aard van het buitenland kunnen we kort zijn, niet over
het onbegrip dat daar bestaat. Ik durf op jullie een beroep te doen.

Het is geen ingewikkeld gelijk, het heeft aan een paar keer zeggen
genoeg. Dat geldt ook voor de imperatief, het begrip voor de situatie.

Wij investeren in de geschiedenis maar meer nog in de toekomst.
Niet iedereen kan dat bevatten, niet altijd verstaat een land zoiets.

Trots en anderstalig eten in overvloed, maar in denken sta ik versteld.
Er is daar veel leed maar je moet ze leren er oog voor te hebben.

 
___
In dit gedicht laat Jan Baeke een politicus aan het woord, denk ik. Hij doet dat heel vilein via schijnbaar begripvolle woorden die bij nader inzien een neerbuigende betekenis hebben.

Dat begint al bij ‘de aard van het buitenland’: dat is, de politicus wil het niet zeggen, een beetje achterlijk. ‘we’, dat wil zeggen de mensen die het verstaan, ons soort mensen, ‘kunnen daar kort over zijn’. Waarom eindeloze uitleg? Kom op, we hebben nog meer te doen!

Iets anders is ‘het onbegrip dat daar bestaat’. Dat is namelijk zó halsstarrig dat het veel tijd kost om het die mensen bij te brengen. Het is niet moeilijk of ‘ingewikkeld’, maar je moet het wel vaak herhalen. Uiteindelijk zul je verplichtend moeten gaan spreken, als je ‘hulp’ wil bieden: zó moeten die lui het daar doen en anders… geen cent. We begrijpen de situatie wel, maar zij moeten het ook gaan begrijpen.

Het gaat kennelijk om voormalige koloniën. Wij kennen de situatie en dus weten we heel goed hoe wij en zij het moeten aanpakken. Dat is moeilijk te begrijpen voor die lui. Misschien hebben ze wel rancunes vanuit het verleden, maar we zijn er voor om ze te helpen. Ja toch?

Okay, ze zijn ‘trots’, daar moeten we rekening mee houden. Ze hebben trouwens ook lekker ‘eten’. Het ‘denken’ loopt achter. Ook hebben ze geen idee van “de rechten van de mens”, de rechten van vrouwen of andersdenkenden. We zullen ze wel leren hoe het zit!

De dichter kiest voor vier disticha, kort en krachtig. De verslengte lijkt bepaald door de breedte van het papier. Het poëtische karakter lijkt vooral te liggen in dat wat verzwegen wordt.
___
 


Houvastvergankelijkheidsleer
Jan Baeke
Uitgeverij De Bezige Bij
ISBN 9789403138008

 

 

 

 

Over de auteur

- Dichter, prozaïst,criticus, interviewer.