Gepubliceerd op: dinsdag 21 februari 2017

‘Het is nu eenmaal niet fraaier dan het is’. Vooys interviewt de Lezeres des Vaderlands

door Laurie Hasselt & David van Oeveren

51% van de Nederlandse bevolking is vrouw. Toch is het de man die het literaire landschap overheerst. Sinds begin 2016 turft de anonieme Lezeres des Vaderlands het aantal vrouwen in de wekelijkse boekenbijlagen met het meeste institutionele gewicht. Goedgebrild, welbespraakt en kortpittig gekapt leest de Lezeres de Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw, Het Parool, De Standaard, De Morgen, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer en inventariseert de actuele rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Haar blog lezeresdesvaderlands.wordpress.com is de ene week nog deprimerender dan de andere. Gemiddeld is 70% van de besproken boeken geschreven door een man, van die boekbesprekingen zelf is óók weer steevast 70% van de auteurs van het mannelijke geslacht. Wij (50% man, 50% vrouw) vroegen de Lezeres naar de oorzaken, de gevolgen en haar beeld voor de toekomst, per e-mail, want zelfs voor Vooys was de Lezeres niet bereid haar anonimiteit op te geven. Het leverde een reeks helder uitgewerkte antwoorden op die zowel treurigstemmend als humoristisch en voorzichtig hoopvol is. Minder dynamisch dan een face-to-face interview, maar niet minder prikkelend.

Dit interview verscheen in Vooys 34.4. Lees het nu online op onze website.

Naar aanleiding van dit interview schreef redacteur Laurie Hasselt over de man-vrouwverhoudingen in het Vooysarchief én het redacteurenbestand. Dat is hier te lezen op onze facebookpagina. Welk literair tijdschrift durft zo’n telling na te volgen?

De Lezeres des Vaderlands heeft inmiddels de “jaarrekening” over 2016 opgemaakt.

Over de auteur

-