Gepubliceerd op: vrijdag 16 september 2016

Toelichting Elly de Waard bij de heruitgave van ‘Een wildernis van verbindingen’

Dichteres Elly de Waard bracht haar bundel Een wildernis van verbindingen opnieuw uit en dit maal in een digitale en multimediale vorm. De bundel is te lezen, zien en horen via Lezentv. Elly stuurde ons ook een toelichting waarom ze deze heruitgave zo belangrijk vindt. Dus hieronder laten we Elly aan het woord.

wildernis-verbindingen

Er is een digitale en multimediale herdruk van mijn bundel Een wildernis van verbindingen verschenen. Te lang is deze reeks van 82 op elkaar afgestemde en in dezelfde vorm gegoten gedichten al niet meer verkrijgbaar.

Het is nu precies dertig jaar geleden dat het boek uitkwam (1986) en het was toen kennelijk zijn tijd zozeer vooruit dat geen enkele recensent zich eraan waagde.
En dat terwijl mijn vier daaraan voorafgaande bundels alle besproken waren geweest en die daarna dat ook weer werden. Was de inhoud te ongewoon? Of de vorm? De gedichten waren zonder uitzondering in cursief gedrukt. Of had men nooit eerder zoiets gelezen? Des te beter, zou je zeggen.

De gedichtenreeks Een wildernis van verbindingen, werd op de flap aangekondigd als ‘het eerste epos van een vrouw over vrouwen’.
Gedurende de jaren tachtig was ik door mijn vele aktiviteiten binnen het Nederlandse feminisme in die kringen zeer bekend. Maar ook in de vrouwenbeweging vond Wildernis weinig weerklank, tenzij we de kreten van ‘racisme’ daarvoor laten doorgaan die mij naar het hoofd geslingerd werden omdat ik in één van de gedichten in een vergelijking het woord ‘negerhoofd’ had gebezigd.

Er was echter één persoon die het wel op waarde wist te schatten en dat was de grote Vlaams/Nederlandse dichter Christine D’haen. Publiekelijk liet zij weten: ‘Elly de Waard heeft nu toch gedichten geschreven die nog nooit geschreven zijn, over vrouw en vrouw. Ik ken niets in de literatuur van hoge literaire waarde dat dat goed beschrijft vóór haar. Het verruimt het literaire veld.’

Misschien is het literaire veld nu, dertig jaar later, wat meer toe aan verruiming? Er zijn nieuwe generaties jonge vrouwen opgestaan, en ook nieuwe generaties jonge mannen.
Maar er is nog een reden dat ik het verhaal, de queeste van deze 82 gedichten opnieuw onder de aandacht wil brengen. En dat is het de laatste tijd sterk veranderende culturele klimaat, waarin vrijheden die de laatste halve eeuw met veel strijd verworven zijn plotseling onder druk zijn komen te staan.
Van die vrijheden is in Een wildernis van verbindingen, als het epos van een vrouw over vrouwen, namelijk optimaal gebruik gemaakt.

Vandaar dus nu opnieuw Een wildernis van verbindingen, omdat de tijd er hopelijk rijper voor is en ook omdat de tijd zodanig is dat het nu nog kan.

ELLY DE WAARD

http://www.lezentv.nl/articles/1167/Elly_de_Waard__Een_wildernis_van_verbindingen___multimediale_heruitgave_bundel_1986
In woord: de typografie en de foto’s van de oorsponkelijke editie zijn gehandhaafd.
In beeld: een film van 90 minuten waarop ik het hele boek voorlees.
Voor het gehoor: de geluidsband van de film kan zonder beeld beluisterd worden.
En 9 briljante Engelse vertalingen (Wanda Boeke) van cruciale gedichten geven ook aan een ruimer publiek dan alleen het Nederlandse een indruk van deze bundel.

Over de auteur