Gepubliceerd op: dinsdag 31 mei 2016

Recente Poëzierecensies – mei 2016 (2)

Roodkapje

 •  
 • Het is Bernard Wesseling gelukt om de recensent van Passionate Platform hardop te laten lachen bij het lezen van de gedichten in zijn bundel & de dag ligt open als een ei in zijn gebroken schaal.
 • De Reactor vindt dat Jane Leusink “technisch sterke poëzie” schrijft, maar dat bij de meeste gedichten in Een grazende streep in de lucht ” het formele korset (…) wel erg sterk aangetrokken” is.
 • Grafleggingen is de vierde bundel van Peter Drehmanns. Tzum wijdt er een recensie aan.
 • Volgens Passionate Platform “is Geef me nu ik wil een urgente, knap geconstrueerde bundel, waarin de onrust altijd op de loer ligt, met regels die blijven nazingen in je hoofd.” De bundel is van Anne van Amstel.
 • “[H]ij weet je zo zijn wereld binnen te trekken, dat je de neiging hebt om de gedichten keer op keer te willen lezen, alsof ze elke keer iets nieuws te bieden hebben dat je is ontgaan, hoewel je niet direct kan pakken wat” schrijft Meander Magazine over Ben jij liefde, de debuutbundel van Mustafa Kör.
 • Tzum is lovend over Bij mij op de maan, een bundeling Russische kindergedichten in vertaling van Robbert-Jan Henkes.
 • Meander Magazine omschrijft de poëzie van Paul Gellings in zijn nieuwste bundel Café Egidius: “Hij is traditioneel in zijn vormgeving en werkt dikwijls in drie- of vierregelige strofen. Zo nu en dan duikt de sonnetvorm op en past hij rijmschema’s in zijn verzen toe. Daarin is hij niet altijd even consequent. Opvallend is verder dat hij nauwelijks gebruik wenst te maken van leestekens. Dat laatste refereert aan een inzicht dat wijst op een vertrouwen in de autonome werking van de taal en in de rol van de lezer.”
 • “Het zijn verzen die duidelijk maken hoe de dichteres het anekdotische en de waarneming slechts aanwendt als een vertrekpunt om diepere verbanden te zoeken. Die neiging tot abstractie en beschouwing is een van de belangrijkste ankerpunten van haar dichterschap.” schrijft Mappa Libri over de gedichten van Herlinda Vekemans, die haar bundel Kwartet voor het einde van de tijd. Olivier Messiaen (1908-1992) baseerde op leven en werk van de Franse componist.
 • “De bundel ’s Nachts verdwijnt de wereld heb ik van begin tot eind met een glimlach op mijn gezicht gelezen, en dat is zelden het geval bij poëzie. Jaap Robben intrigeert, ontroert en verwondert bij vlagen, maar niet door ingewikkeld, magistraal of vernieuwend te willen zijn. De kracht van zijn poëzie schuilt juist in de toegankelijkheid ervan, de heldere taal die hij gebruikt en herkenbare situaties van/voor jong en oud.” En ook over de begeleidende illustraties van Merel Eyckerman is Tzum positief.
 • ik ben een punt heet de bundel die over de Duitse dadaist Hans Arp verscheen. Naast vertalingen staan er gedichten in die Kreek Daey Ouwens en Harry van Doveren maakten naar aanleiding van zijn werk, en illustraties van Ineke van Doorn. Meander Magazine vindt het jammer dat niet duidelijk is welke bijdrage in de bundel van wie is, maar is verder gematigd positief.
 • Mappa Libri oordeelt over de gedichten van Lotte Dodion:”In Kanonnenvlees koppelt zij een ongedwongen, ongekunsteld register aan een opmerkelijk talent om beelden van diverse aard consequent uit te werken. Het resultaat is poëzie die beklijft en een eigen stem laat horen.” Ook Literair Nederland doet een duit in het zakje: “In zowel directe als veelzijdige metaforen passeert een bonte verzameling wijzen waarop mensen elkaar en zichzelf kwetsen de revue.”
 • “Als geheel is het geen plezierig beeld wat er uit naar voren komt. De mens en het leven zijn in de meeste gedichten uit Ruimtedier maar meewarige fenomenen waaraan weinig plezier te beleven valt.” Meander Magazine herkent interessante poëzie in de bundel van van Elmar Kuiper, maar heeft ook bedenkingen.
 • Beeldend kunstenaar Marianne Aartsen maakte meerdere werken over Roodkapje. De dichters Eva Gerlach, Annemarie Estor en Piet Gerbrandy schreven elk gedichten bij een episode uit het welbekende sprookje. De prachtige uitgave waarin deze gedichten en beelden worden samengebracht heet Roodkapje verduisterd. Mappa Libri is er erg posifief over.
 • Oorlogspaarden tot in de buitenwijken is op een verfrissende manier geëngageerd.” schrijft De Reactor, en ook: “De metafoor, de opsomming en de anakoloet zet Marwin Vos veelvuldig in om ogenschijnlijk op zichzelf staande elementen met elkaar in verband te brengen en betekenissen te genereren.”
 • Lumen bevat poëzie die merkwaardig is, in de goede zin van het woord.”. De Optimist bespreekt met instemming de nieuwe bundel van Hans Mellendijk.
 • Over de Verzamelde gedichten van Erik Menkveld schrijft Mappa Libri: “De dichter concentreert zich vooral op details, die zowel speels als symbolisch tot monumenten van betekenis worden gemaakt. (…) Ze laten als het ware de wisselvalligheden van tijd en ruimte zien, en op die manier vormen ze ook een spiegel van het waarnemend en schrijvend ik.”
 • De NRC karakteriseert in een recensie van Laaglandse remedies de poëzie van Peter van Lier: “Vast onderdeel van Van Liers poëzie is een labyrintische regelval. Die versterkt de gedachte dat de dichter al kijkend en luisterend voorttast. Soms in verwarring, zoals in de openingsreeks over de drukke Albert Cuypmarkt in Amsterdam, soms ook op schijnbaar dood spoor. Dan eindigt het gedicht in een vage domper of in een observatie waaraan logica ontbreekt.”
 • Pom Wolff is een precieze dichter: hij wil alleen die woorden over houden die er echt toe doen.” schrijft Tzum naar aanleiding van de bundel Een vrouw schrijft een jongen.
 • Een enthousiaste bespreking van De Rotonde, een ‘roman in verzen’, op The Post Online: “Het woord dat de romans en gedichten van Mark Boog (1970) misschien wel het beste weergeeft is: vergeefsheid.”
 • Meander Magazine bespreekt Een roos in december en zet positieve bevindingen naast minder gewaardeerde elementen in deze bundel van Paul Roelofsen.
 • “Het is de sterkte van Peter Mangel Schots dat hij dat engagement weet op te roepen in sterke versregels en treffende beelden. Het vakmanschap van de dichter zorgt voor een beklemmende sfeer die de lezer bij de keel grijpt. Dat deze poëzie belangrijk is in deze tijd, mag duidelijk zijn. Dat dit debuut ook de kwaliteit van de meeste beginners overstijgt, staat eveneens vast.” Zo eindigt Mappa Libri een recensie waarin met instemming Wij zijn er nog allemaal wordt besproken.

Over de auteur