Gepubliceerd op: dinsdag 1 maart 2016

Recente Poëzierecensies – februari 2016

beeldsonnetten

 •  
 • Deze maand opvallend veel aandacht voor poëziebundels die een doorlopend verhaal vertellen. Naar aanleiding van ik wil in mijn huis een raam ik wil het raam dichtdoen, de jongste bundel van Kreek Daey Ouwens, vraagt Meander Magazine zich hardop af: “Maar of ik deze bundel nu ‘een gedicht’ zou noemen? Voor mij is het een sprookjesnovelle met bewust gebruik van bladwit en opmaak.”
 • De drie bundels poëzie die Erik Menkveld tijdens zijn leven publiceerde, zijn opgenomen in een Verzamelde gedichten uitgave. Naast deze drie bundels staan er 50 nooit eerder gebundelde gedichten in, en 22 vertalingen die Menkveld maakte van gedichten van Hendrik Rost en Louise Glück. Deze toevoegingen “halen het hoge gemiddelde van de drie bundels omlaag”, aldus de NRC.
 • De bundels die Hans Tentije publiceerde tussen 1994 en 2010 zijn bijeengebracht in Hoe het komt. Volgens Meander Magazine is dit “niet alleen een prachtig, maar ook een belangrijk boek”.
 • Weg van Damascus van Ghayath Almadhoun (vertaald door Djûke Poppinga) is volgens Literair Nederland een “bevestiging van de overweldigende en onuitputtelijk zeggingskracht van de poëzie”.
 • Tzum bespreekt Wakend over God, de postuum verschenen bundel van Joost Zwagerman.
 • Meander Magazine beschouwt Gedichten voor de kleine reus van Peter Holvoet-Hanssen met veel aandacht voor de relatie met andere dichters en denkers.
 • Tzum hekelt in een bespreking van Achter het verdwijnpunt van Frans Budé “het grote misverstand dat hem nu al sinds zijn debuut omgeeft: dat hij een ‘moeilijke’ dichter is”.
 • “Zo moeilijk het binnentreden, zo moeilijk is het om de (onder)wereld van Hedwig Selles weer te verlaten.” schrijft Meander Magazine over de reis door de gedichten in de bundel Wie hier binnentreedt.
 • Literair Nederland is enthousiast over Nieuw groot verzenboek, een bloemlezing met 600 gedichten over leven, liefde & dood, samengesteld door Jozef Deleu.
 • Mappa Libri noemt Onder normale omstandigheden van Frank Keizer een “belangrijke bundel, met een typisch eigentijds, verontrustend geluid”. Meander Magazine plaatst echter kanttekeningen bij dit debuut.
 • Wijk van Jonathan Griffioen is volgens Meander Magazine “een bijzonder debuut”. Literair Nederland is kritisch over Bewoond door iets groters, een verzamelwerk van de tijd dat Charles Ducal Dichter des Vaderlands van België was, en oordeelt dat het “wat minder dan zijn andere bundels” is.
 • Meander Magazine vindt dat David Troch “zich een beetje vertild heeft in het verhalende gedicht” bianca blues.
 • Veel aandacht voor Astrid Lampe deze maand.
  In een recensie van Rouw met diertjes beschrijft Literair Nederland “het spectrum van leessensaties die Lampe’s bundel oplevert”. Ook Mappa Libri schrijft over Lampe, maar nu naar aanleiding van haar bundel De taiga zwijntjes: “Vaak gaan haar gedichten over dieren, maar als contrast met die onschuld is er even vaak sprake van een onverhoedse dreiging”. Tzum gaat in op de relatie met The Waste Land van Eliot, waarop De taiga zwijntjes gebaseerd is.
 • Tzum reageert met gemengde waardering op Slordig met geluk, de nieuwste bundel van Menno Wigman.
 • Literair Nederland oordeelt over de bundel Ontsla me van alles wat ik liefheb van Lucas Hirsch dat “veel gedichten uit de bundel kwalitatief aan de magere kant zijn”.
 • Bij Anna Enquist “staan toegankelijkheid en kwaliteit elkaar nooit in de weg”, aldus Mappa Libri naar aanleiding van Hoor de stad.
 • Meander Magazine vindt dat Herlinda Vekemans in haar bundel Kwartet voor het einde van de tijd zich “los heeft gezongen uit de toevalligheid der dagen om zo beter door te kunnen dringen tot wat essentieel is in en voor het leven”.
 • De verzamelbundel As. Gedichten 1963-2014 toont volgens De Reactor goed de ontwikkeling van het poëtische oeuvre van Patrick Conrad, en daarmee een veelzijdigheid die niet voldoet aan “het beeld van de Pink Poet dat de literatuurgeschiedenis van hem (en hij van zichzelf) koestert”.
 • Mark Boog schreef met De rotonde volgens Meander Magazine “een roman in verzen”.
 • “Aangezien de vormelijke aspecten zo zeer op de voorgrond treden, wordt aan de inhoudelijke aspecten van poëzie weleens voorbijgegaan, en dat is meteen een gemis in deze bundel” oordeelt Tzum over Rond vierkant vierkant rond, een verzameling van tien jaar beeldsonnetten en blokgedichten van Ted van Lieshout.
 • Meander Magazine bespreekt Grafleggingen van Peter Drehmanns door twee gedichten uit de bundel met elkaar te vergelijken.

Over de auteur

Jeroen van den Heuvel

- Jeroen vertaalt poëzie en kinderboeken. Daarnaast schrijft hij essays over poëzie. Hij is redacteur van ooteoote.nl.