Gepubliceerd op: zondag 31 januari 2016

Recente Poëzierecensies – januari 2016

Als je een meisje bent, Maartje Smits

 •  
 • Poetry International wijdt een beschouwing aan Achter het verdwijnpunt, de eind vorig jaar verschenen bundel van Frans Budé.
 • Op Liter staat een essay ter nagedachtenis aan Joost Zwagerman waarin ook de poëzie van Faverey en Nooteboom aan bod komen.
 • De debuutbundel van Jonathan Griffioen heetWijk en Mappa Libri is er gematigd positief over.
 • Merijn Oudenampsen beschouwt de relatie tussen politiek en kunst naar aanleiding van het verschijnen van Onder normale omstandigheden, de debuutbundel van Frank Keizer.
 • Mark Boog beweegt zich in zijn werk altijd tussen een zekere lulligheid en het grote gebaar’, aldus Tzum in een recensie van De rotonde.
 • De poezie van Hedwig Selles kenmerkt zich door ‘het gebruik van beeldend taalgebruik en concrete details in samenhang met meer afstandelijke beschouwingen’. Aldus Mappa Libri over de bundel Wie hier binnentreedt.
 • Ruth Lasters won afgelopen week de Herman de Coninckprijs voor Lichtmeters. Meander Magazine onderzoekt of alle lof die de bundel ontving terecht is.
 • Mappa Libri recenseert Omzien van Jan Veulemans. ‘Zijn gedichten openen, zonder de werkelijkheid de rug toe te keren en de ogen te sluiten voor wat fout loopt in onze samenleving, op een rustige en bedaarde wijze de blik op een wereld-achter-de-dingen.’
 • Slordig met geluk, de nieuwe bundel van Menno Wigman is volgens Meander Magazine ‘een goede bundel van een vaardig dichter’. De Reactor stelt in een lange en inhoudelijke recensie: ‘Niet alleen reageren zijn gedichten onderling met en op elkaar, ze stellen zich ook vaak zelf de vraag wat hun zin eigenlijk is’.
 • Volgens Literair Nederland is Als je een meisje bent ‘een zeer geslaagd debuut’ van Maartje Smits. Ook Meander Magazine bespreekt de bundel en is positief over het eerste deel, maar vindt de gedichten in het tweede deel te veel los zand.
 • Over het poëziedebuut tamelijk van beeldend kunstenaar Nikolaas Demoen is Meander Magazine niet erg te spreken.
 • Terras neemt de tijd en de ruimte om over N30 te schrijven. Het behandelt het gedicht van Jeroen Mettes in maar liefst drie delen. Lees vooral ook deel 2 en deel 3.
 • Mappa Libri vindt dat het Ad Zuiderent met Een heel nieuw orgel gelukt is ‘om het meesterstuk af te leveren, dat al vele jaren in hem sluimerde’.
 • Over Van groot belang van Nachoem M. Wijnberg merkt Meander Magazine op: ‘deel de prijs eens door het aantal leesuren, dan zie je dat je kwaliteit krijgt voor een extreem lage prijs’.
 • De Reactor is is in een lange recensie zeer te spreken over Navigatiesystemen. Zes gedichten voorbij de menselijkheid van Han van der Vegt.
 • Volgens Mappa Libri is het ‘niet zo eenvoudig om Ontsla me van alles wat ik liefheb op een adequate manier te karakteriseren’. Lucas Hirsch ‘staat duidelijk op een belangrijk kruispunt in zijn schrijverschap’.
 • Chawwa Wijnberg heeft Krassen. Gedichten + cd Minimazzel en andere verhalen volgens Meander Magazine ‘geschreven met een grote helderheid van taal’.
 • ‘Deze poëzie is uitermate krachtig’ oordeelt Tzum over Het verzamelde lichaam van Ricardo Domeneck, vertaald door Bart Vonck.
 • Jacket2 bespreekt In Defense of Nothing, een selectie uit de gedichten van Peter Gizzi.
 • Meander Magazine is enthousiast over Seizoensroddel van Jan Baeke.
 • Literair Nederland schrijft over Olympisch zwemmer: ‘De poëzie van Lans Stroeve spreekt de lezer niet direct aan qua ‘betekenis’, maar vanuit een andere benadering kan je stellen dat deze gedichten veel ruimte bieden voor verschillende interpretaties’.
 • Tzum vindt de bloemlezing Troika hier, Troika daar, Het allermooiste bij elkaar uit het werk van de vorig jaar overleden Drs P ‘een mooi en overwogen eerbetoon’.

Over de auteur

Jeroen van den Heuvel

- Jeroen vertaalt poëzie en kinderboeken. Daarnaast schrijft hij essays over poëzie. Hij is redacteur van ooteoote.nl.