Gepubliceerd op: woensdag 9 december 2015

Vertaallab 77 Elizabeth Willis – Ephemeral Stream

Eind vorig jaar stelde Al Filreis een selectie samen van veertien Amerikaanse gedichten uit het lopende decennium. Ooteoote brengt deze gedichten in vertaling. Vandaag het gedicht Ephemeral Stream van Elizabeth Willis, vertaald door Jeroen van den Heuvel.

elizabeth willis

 

Efemere stroom

Dit is hoe het water
denkt aan de woestijn.
Hoe de gedachte aan water
je iets geeft om voort
te strompelen. Een spookrivier.
Een zin die afloopt
naar lager land.
Een vinger die wijst
naar de rest van de show.

Ik wilde het lezen.
Ik wilde een gedicht schrijven
en het “Efemere Stroom” noemen
omdat je van deze
denkbeeldige kreek
een gat zo diep maakte
dat het een groen oog leek
dat de storm opnam,
een gedicht onderbroken
door vergeving.

Het is nog niet voorbij.
Een droom kan de hele
nacht tegen de morgen
vechten. Ik begin
opnieuw. Een stroom
kan een vertakking of een beek zijn,
een vaart, kanaal, of vliet,
een geul, een greppel. Hij vloeit
door een gang. De deur
is open. De sleutels
liggen op het dashboard.

(vertaling: Jeroen van den Heuvel)

 

Ephemeral Stream

This is the way water
thinks about the desert.
The way the thought of water
gives you something
to stumble on. A ghost river.
A sentence trailing off
toward lower ground.
A finger pointing
at the rest of the show.

I wanted to read it.
I wanted to write a poem
and call it “Ephemeral Stream”
because you made of this
imaginary creek
a hole so deep
it looked like a green eye
taking in the storm,
a poem interrupted
by forgiveness.

It’s not over yet.
A dream can spend
all night fighting off
the morning. Let me
start again. A stream
may be a branch or a beck,
a crick or kill or lick,
a syke, a runnel. It pours
through a corridor. The door
is open. The keys
are on the dashboard.

(Published on ooteoote.nl by kind permission of the poet)

 
Dit gedicht verscheen eerder op Poets.org.
Haar laatst verschenen dichtbundel is Alive. New and Selected Poems. Hiervan verscheen een interessante recensie op The Rumpus.
Meer over Elizabeth Willis bij het Electronic Poetry Center en op haar website.

 
De volledige selectie van Al Filreis is beschikbaar als PDF.
Alle bijdragen die in deze serie op Ooteoote verschenen zijn, kunt u hier bekijken.

Over de auteur

Jeroen van den Heuvel

- Jeroen vertaalt poëzie en kinderboeken. Daarnaast schrijft hij essays over poëzie. Hij is redacteur van ooteoote.nl.