Gepubliceerd op: donderdag 24 december 2015

Ton van ’t Hof – De geboorte van Jezus volgens Markov

 

ORDE 2

De geboorte van Jezus. In die tijd kondigde keizer Augustus een
decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten
inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het
bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich
te laten inschrijven, ieder naar de stad van David afstamde, om
zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande
vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van
haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar
eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een voederbak ligt.’ En
plotseling voegde zich bij de engel had genoemd nog voordat hij
in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij
liefheeft.’ Toen de engelen waren teruggegaan naar de plaats
waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad van David
afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn
aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak
de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter
wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een voederbak,
omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de
stad van David afstamde, om zich te laten inschrijven, ieder
naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad
van David die Bethlehem heet, aangezien hij van David
afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn
aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak
de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter
wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een voederbak,
omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de
Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees
niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele
volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de hoogste
hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
Toen de engelen waren teruggegaan naar de stad Nazareth in
Galilea naar Judea‚ naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef
ging van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen
hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen,
dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in
de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun
over dat kind was gezegd. Toen er acht dagen verstreken waren
en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de
engel had genoemd nog voordat hij in de stad Nazareth in
Galilea naar Judea‚ naar 

 

ORDE 1

De herders tegen hen en legde hem in een voederbak lag. Toen
er een voederbak lag. Toen er een doek en werden ze hielden
de hoogste hemel en het stralende licht van Quirinius over dat
God in het hoorden stonden verbaasd over Syrië. Iedereen ging
van de hemel, zeiden de messias, de Heer ons bekend heeft
gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en gezien hadden, precies
zoals het kind dat in de herders gingen terug, terwijl ze hevig
schrokken. De engel zei tegen hen geen plaats tijdens het rijk
zich te zien wat hun over dat kind vinden dat God prees met
grote vreugde zal vervullen: vandaag is en jozef ging op weg om
zich te laten inschrijven, ieder naar de hoogste hemel en legde
hem in Galilea naar de engelen waren en ze bracht een doek
gewikkeld in Galilea naar Judea, naar Judea, naar de engel zei
tegen elkaar: ‘Laten we naar de hoogste hemel en ze bracht een
doek gewikkeld in het hun was gezegd. Allen die het
nachtverblijf van het teken zijn: jullie goed nieuws brengen, dat
kind dat God loofden en werden ze hevig schrokken. De
geboorte van Quirinius over dat alle mensen die zwanger was.
Terwijl ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze
wikkelde hem in de Heer. Dit zal voor hen geen plaats waar hij
van David afstamde, om zich bij de Heer ons bekend heeft
gemaakt.’ Ze wikkelde hem in een decreet af dat alle mensen
die het hele volk met de nacht door het hele volk met eigen
ogen te laten inschrijven samen met de messias, de voederbak
ligt.’ En plotseling voegde zich te laten inschrijven samen met
Maria, zijn moeder was gezegd. Allen die Bethlehem gaan om
zich bij hen en bleef erover nadenken. De herders de nacht door
in de stad van de nacht door het bewind van zijn aanstaande
vrouw, die Bethlehem heet, aangezien hij van David jullie zullen
een doek en werden ze hielden de Heer bij de plaats tijdens het
veld, ze hevig schrokken. De herders gingen terug, terwijl ze
gehoord en wat ze omgeven door het veld, ze het kind vinden
dat kind dat alle inwoners van Jezus. In die zwanger was. Terwijl
ze God loofden en Jozef en troffen Maria aan en troffen Maria
aan God loofden en ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen
en gezien hadden, precies zoals het hoorden stonden verbaasd
over dat in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich te
laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens
het hoorden stonden verbaasd over

 

Noot

Het verhaal over de geboorte van Jezus valt onder andere te
lezen in het evangelie van Lucas (Lucas 2: 1-21). Dit verhaal
bevat in De Nieuwe Bijbelvertaling, inclusief de titel, 427
woorden. Ik heb deze tekst met behulp van een online Markov
Generator tweemaal bewerkt. Het algoritme van de Markov
Generator is gebaseerd op dat van het ‘computer stylistics
program’ Travesty, dat in het begin van de jaren 80 van de
vorige eeuw werd ontwikkeld door de literaire criticus Hugh
Kenner en de computerwetenschapper Joseph O’Rourke. Een
eenvoudige uitleg van de werking van Travesty is online te
vinden in Virtual muse: experiments in computer poetry van
Charles O. Hartman.

De algoritmen van Travesty en de Markov Generator maken bij
het transformeren van teksten gebruik van een zogeheten
Markov chain, vernoemd naar de Russische wiskundige Andrej
Markov (1856-1922). Een Markov-keten is een reeks toestanden
waarbij elke toestand afhankelijk is van één of meerdere vorige
toestanden. Bij een Markov-keten van de eerste orde is elke
toestand slechts afhankelijk van de vorige, bij die van de tweede
orde van de twee vorige toestanden, etc. De stelling dat
toekomstige toestanden alleen afhankelijk zijn van het heden,
en dus onafhankelijk van het verleden, ligt ten grondslag aan
Andrej Markovs gedachtegoed.

 

De geboorte van Jezus volgens Markov verscheen dit jaar in Dingen sluiten nooit helemaal goed aan, de tiende poëziebundel van Ton van ’t Hof. Eerder verscheen het ook in Kluger Hans.

Jezus Markov

Over de auteur

Jeroen van den Heuvel

- Jeroen vertaalt poëzie en kinderboeken. Daarnaast schrijft hij essays over poëzie. Hij is redacteur van ooteoote.nl.