Gepubliceerd op: vrijdag 19 juni 2015

VertaalLab 73 Bruce Andrews – ROCK ‘N’ RULE

Eind vorig jaar stelde Al Filreis een selectie samen van veertien Amerikaanse gedichten uit het lopende decennium. Ooteoote brengt deze gedichten in vertaling. Vandaag het gedicht ROCK ‘N’ RULE van Bruce Andrews, vertaald door Ton van ’t Hof.

ROCK-‘N-REGEER

A. BEGINNEN DE STERREN ECHT TE VALLEN

denken denken

Raak Scherm Aan en Begin
slome nerd
continuïteit komt later
ratjetoe
ontpit
als de wiedeweerga
schedelfuck
betrapt met meer vlees in je mond
essentio facto
zigzag
namaakarmen

 
liefhebben denken

thuis is hij een condoom
doe er wat vroeggeboorte in
flap verleden eruit
terwijl je een klein bontmasker draagt
of precies wat je doet of precies wat er gebeurt
we noemen elkaar dus bij de voornaam
betekenis is slechts nostalgie nu
koeterwaals
spelen als
dat is raar, zei ik

 
protest denken

zeg ‘Spreek met een Agent’
versnel versnelling
al te jager
ik ga nu op je gezicht staan
functie verneukt vorm
travestiete neutrino’s
o ik kan niet omgaan met deze shit
kers op de taart
voorwerpen hebben ook avontuur nodig
onderzoekationalisering
morgen land
wat je moeiteloos flikte
nou, doe het experiment maar opnieuw
ikhadeenwillekeurigereekswoordennietbeterkunnenzeggen
kom naar je ruimtestation
als ik door een paar zinnen per dag kom …

(vertaling: Ton van ’t Hof)

 

ROCK ‘N’ RULE

A. DO THE STARS BEGIN TO FALL

thinking thinking

Touch Screen to Begin
geek slo-mo
continuity comes later
hodgepodge
enucleate
lickety-split
skullfuck
caught with more meat in your mouth
gisto facto
zigzag
fake arms

 
thinking loving

at home he’s a condom
put some slink in it
blurt past
wearing a little furry mask
or exactly what you do or exactly what happens
so we’re on a first name basis
meaning is just nostalgia now
double-dutch
actin’ like
that’s weird, I said

 
thinking protest

say ‘Speak to an Agent’
gears gears up
all too eagle
I will step on your face
function fucks form
cross-dressing neutrinos
oh I can’t deal with this shit
icing on the cake
objects need adventure too
investigationalizing
tomorrowland
which you totally nailed
well, run the experiment again
Icouldnothavesaidarandomstringofwordsbetter
get to your space station
if I get through a few sentences a day…

(Published on ooteoote.nl by kind permission of the poet)

 
In de selectie van Filreis is alleen deel A van dit gedicht opgenomen. Het volledige gedicht is als PDF voorhanden op AlteredScale.com.
Op PennSound staan diverse voorleessessies van Bruce Andrews, waaronder ook Rock ‘n’ Rule deel A, B en C.
Veel werk van Andrews is online te vinden via Fordham English – By Bruce Andrews. Een mooie selectie beschouwingen over zijn werk staat op Fordham English – About Bruce Andrews. In het bijzonder is dit essay van Marjorie Perloff de moeite waard.

 
De volledige selectie van Al Filreis is beschikbaar als PDF.
Alle bijdragen die in deze serie op Ooteoote verschenen zijn, kunt u hier bekijken.

Over de auteur

Jeroen van den Heuvel

- Jeroen vertaalt poëzie en kinderboeken. Daarnaast schrijft hij essays over poëzie. Hij is redacteur van ooteoote.nl.