Gepubliceerd op: dinsdag 17 februari 2015
Essay | Door Perdu

Wanhoop en troost

Annemarie Kalis en Barend Beekhuizen tijdens de Nacht der Wanhoop in Perdu:

Annemarie Kalis over wanhoop:

‘Wanhoop is een afgrond die ons tegelijkertijd aantrekt en afstoot. In goede films kijken we in de diepte of hangen misschien zelfs aan het randje – maar we laten ons niet vallen, want dan zou het verhaal afgelopen zijn. Eenmaal in de afgrond van de wanhoop is er geen verhaal, geen taal en geen gedachte meer. Wanhoop is in essentie onuitsprekelijk.’

Lees verder….

Barend Beekhuizen over troost:

‘Achter het woord schuilt een cultuur-specifiek conceptueel pakket dat gegrond is in de oudere, diepere lagen van ons brein. Dat pakket bestaat uit een voorstelling van troost als het verzachten van de ervaring van een negatieve kracht zonder deze af te wenden. En dat proces stellen we ons vervolgens voor als een goed dat bezeten kan worden, en van eigenaar kan wisselen.’

Lees verder….

—————————————————————-
Over Annemarie Kalis:

Zij is postdoc onderzoeker bij het Departement Wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht. Ze heeft een dubbele achtergrond in psychologie en handelingstheorie, en heeft in het verleden gewerkt aan verschillende interdisciplinaire onderzoeksprojecten op het grensvlak tussen psychologie, psychiatrie en wijsbegeerte. Ze houdt zich o.a. bezig met de relatie tussen psychiatrische dysfuncties en alledaagse vormen van irrationeel gedrag. In oktober 2011 verscheen haar boek Failures of agency: Irrational behavior and self-understanding bij Lexington Books.

Over Barend Beekhuizen:

Hij is promovendus aan de Universiteit Leiden en Universiteit van Amsterdam. Hij houdt zich in zijn onderzoek bezig met computermodellen van betekenis en kindertaalverwerving. In zijn bijdrage laat hij zien wat er taalkundig allemaal schuil gaat achter het woord ‘troost’.

matt_miller_portrait_of_despair-1_2.600x600

Over de auteur

-