Gepubliceerd op: zondag 4 januari 2015

Vertaallab 67 Rae Armantrout – Mother’s Day

Eind vorig jaar stelde Al Filreis een selectie samen van veertien Amerikaanse gedichten uit het lopende decennium. Ooteoote brengt deze gedichten in vertaling. Vandaag het gedicht Mother’s Day van Rae Armantrout, vertaald door Jeroen van den Heuvel.

Rae Armantrout Photo: Rosanne Olson

Rae Armantrout
Photo: Rosanne Olson

 

Moederdag

Ik wring de laatste
zoetheid

uit lettergrepen
en verslind die voor jou.

*

Ik ben begrijpelijk
gelijk een schorpioen

en de zon
zal worden getroffen.

*

Als ik jou lijk aan te spreken
terwijl ik een oude tekst citeer,

ben ik niet te onderscheiden
van de natuur

en daarom subliem.

*

Als ik mezelf openbaar
op meedogenloze wijze,

wat zal ik niet overstijgen?

*

Gelijk God laat ik

een arcade
van implicatie

 
(vertaling: Jeroen van den Heuvel)

 

Mother’s Day

I wring the last
sweetness

from syllables
and consume it before you.

*

I make sense
like a scorpion

and the sun
will be smitten.

*

If I appear to address you
while quoting an old text,

I am indistinguishable
from nature

and therefore sublime.

*

If I reveal myself
mercilessly,

what will I not transcend?

*

Like God, I will leave

an arc
of implication

 
From: Just Saying, Wesleyan 2013
Published on ooteoote.nl by kind permission of Wesleyan University Press

Vorig jaar verscheen een interessant essay over de poëzie van Armantrout in de Boston Review.
Veel opnames waarin Armantrout haar gedichten leest, staan op PennSound. Daaronder is ook dit gedicht, inclusief een beschouwing door o.a. Al Filreis en Rae Armantrout zelf.
Meer gedichten van Rae Armantrout staan te lezen op de website van Poetry International.
In februari verschijnt de nieuwe bundel van Rae Armantrout, Itself.

De volledige selectie van Al Filreis is beschikbaar als PDF.
Alle bijdragen die in deze serie op Ooteoote verschenen zijn, kunt u hier bekijken.

Over de auteur

Jeroen van den Heuvel

- Jeroen vertaalt poëzie en kinderboeken. Daarnaast schrijft hij essays over poëzie. Hij is redacteur van ooteoote.nl.