Gepubliceerd op: dinsdag 16 december 2014

De Veertien van Filreis: inleiding

Al Filreis. Foto door Jacques-Jean Tiziou / www.jjtiziou.net

Al Filreis
Foto door Jacques-Jean Tiziou / www.jjtiziou.net

Al Filreis, de uitgever van Jacket2 en docent aan de universiteit van Pennsylvania, heeft op verzoek van het Israëlische blad Hava LaHaba een selectie gemaakt van 14 hedendaagse gedichten uit de Verenigde Staten.

De selectie bevat gedichten van Rae Armantrout, John Ashbery, Dorothea Lasky, Charles Bernstein, Susan Howe, Tyrone Williams, Elisabeth Willis, Robert Fitterman, Nada Gordon, Erica Hunt, Laynie Browne, Bruce Andrews, Brenda Hillman en Cecilia Corrigan.
De komende tijd zal Ooteoote.nl deze gedichten in vertaling brengen.
Maar eerst de korte toelichting die Filreis zelf geeft:

Hedendaagse experimentele gedichten in de V.S. zijn zo divers van vorm, toon en opvatting, dat het onmogelijk is ze met een paar algemene opmerkingen in te leiden. Ik heb veertien gedichten gekozen die ik bewonder en die gepubliceerd zijn in het huidige decennium. Nadat ik die selectie gemaakt had, viel het me op dat ze allemaal meta-poëtisch zijn. Nada Gordon steelt de anti-arspoetica van Marianne Moore. Susan Howe’s gedicht “That This” toont ons voor een deel de dit-heid van het geschrevene. Het post-God/post-moeder talige tekeergaan van Rae Armantrout herinnert haar en ons eraan dat ze haar schrijversleven te danken heeft aan een moeder die haar leerde zoetheid uit lettergrepen te wringen als een soort moederlijke opoffering. Tyrone Williams “krabbelt als een razende naar een toekomst onder hypotheek”. De woorden van Brenda Hillman vallen uit haar eigen zinnen terwijl bommen vanuit de lucht op hun doel vallen. En het gedicht dat ik koos van Dorothea Lasky heet zelf “Ars Poetica”.
Gedichten over poëzie hoeven niet een vlucht uit de wereld te betekenen. In tegendeel, dit zijn voor het grootste deel politieke gedichten – een taal van politiek en een politiek van taal. Laynie Browne geeft ons de echte Hillary Clinton: zinnen die Hillary zou zeggen, behalve dat de plekken van sleutelwoorden leeg worden gelaten, zodat lezers actief in het maakproces betrokken worden.

De originele Engelse tekst van deze inleiding is samen met de veertien gedichten die Al Filreis koos beschikbaar als pdf.

Over de auteur

Jeroen van den Heuvel

- Jeroen vertaalt poëzie en kinderboeken. Daarnaast schrijft hij essays over poëzie. Hij is redacteur van ooteoote.nl.