Gepubliceerd op: woensdag 18 juni 2014

Lokien Prijs 2014 naar Perdu!

Vandaag ontving Perdu het eervolle bericht dat de Lokien Prijs dit jaar aan Perdu wordt toegekend.

De Sybren Polet Stichting, opgericht in 2010, stelt zich ten doel de Nederlandstalige literatuur te bevorderen door het stimuleren van onconventioneel, vernieuwend proza, poëzie, essayistiek of een toneeltekst. Ten dien einde heeft de stichting een literaire prijs ingesteld, de Lokien Prijs, vernoemd naar de hoofdfiguur uit Sybren Polets romancyclus. De huidige voorzitter van de jury van de prijs is hoogleraar Nederlandse letterkunde Jos Joosten. De prijs wordt incidenteel toegekend en ging eerder naar Uitgeverij IJzer te Utrecht (2011) en de uitgeverij het balanseer te Aalst (2013). Aan de toekenning is een bedrag verbonden van 5.000 euro.

sybren polet

Het bestuur van de Sybren Polet Stichting heeft besloten de Lokien Prijs 2014 toe te kennen aan Perdu voor ‘het onaflatend stimuleren van vernieuwende poëzie via talloze avonden die een grote reputatie hebben verworven en tevens (onder meer) voor het mogelijk maken van bijzondere uitgaven van met name de grote Duitse schrijver Arno Schmidt en van Alfred Jarry.’ Arno Schmidt werd vertaald door Jan H. Mysjkin en Alfred Jarry door Liesbeth van Nes.

De medewerkers van Perdu zijn de Sybren Polet Stichting bijzonder erkentelijk voor de aanmoediging die spreekt uit de toekenning. Men ervaart het als een flinke steun juist de experimentele literatuur onder de aandacht te brengen, literatuur die zich veelal buiten de schijnwerpers van het literaire leven bevindt.

Perdu zal het jubileumfeest van aankomende 27 juni als eerste gelegenheid aangrijpen om de jury en het bestuur van de Sybren Polet Stichting te bedanken, en natuurlijk iedereen die op zijn of haar wijze Perdu heeft ondersteund. Men beraadt zich nog op een passende besteding van het prijzengeld.

Over de auteur

-