Gepubliceerd op: vrijdag 14 februari 2014

Literaire tijdschriften krijgen steun Cultuurfonds

prins_bernhard_cultuurfondsVijf literaire tijdschriften krijgen de komende jaren financiële ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Hollands Maandblad, Tirade, De Revisor, De Parelduiker en Awater krijgen de komende vier jaar samen negentigduizend euro, maakte het fonds donderdag bekend.

De tijdschriften krijgen per jaar 4500 euro uitgekeerd uit het R.O. van Gennep Fonds, dat wordt beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het bedrag is bestemd voor het aanvullen van auteurshonoraria. Het R.O. van Gennep Fonds, dat grote waarde hecht aan het voortbestaan van literaire tijdschriften, koos deze vijf bladen onder meer vanwege hun kweekvijverfunctie.

Het initiatief wordt bovendien ondersteund door Arnon Grunberg. De schrijver levert een persoonlijke financiële bijdrage. Grunberg riep in 2012 in een column in de Volkskrant op literaire tijdschriften te ondersteunen. Die column was voor het Cultuurfonds aanleiding om literaire tijdschriften in samenwerking met het Letterenfonds geld toe te schuiven.

Over de auteur

- Tijdschrift van De poëzieclub