Gepubliceerd op: maandag 9 december 2013

Een ongehoord boek

krausproject Het is een ongehoord boek. Het is om te beginnen ongebruikelijk om essays te vertalen en ze te laten ondersneeuwen door lange voetnoten, zeker als die vaak samenvallen met ontboezemingen die nauwelijks iets met de essays te maken hebben. Daarnaast is het minstens verrassend dat een succesvolle Amerikaanse romancier Duitstalige teksten uit de eerste helft van de twintigste eeuw van de vergetelheid probeert te redden. Bovendien is deze romancier de auteur van Freedom (een klassiek, ouderwets realistisch en bijna negentiende-eeuws aandoend boek), terwijl de essays geschreven zijn door een radicale, kritisch met de taal experimenterende satiricus om wiens nalatenschap vooral filosofen en essayisten als Theodor Adorno en Walter Benjamin zich bekommerd hebben.

Christophe van Gerrewey over Het Kraus-project van Jonathan Franzen op de Reactor.

Over de auteur