blue-turns-grey | vol. 8 # 2

Voor het nieuwe nummer van blue-turns-grey heeft de redactie kunstenaars, dichters en schrijvers gevraagd om een ‘logboek van een plek’ te maken. Een logboek is een boekwerk waarin gebeurtenissen worden bijgehouden. Deze beschrijving of weergave van een beperkte tijd in een beperkte ruimte heeft geresulteerd in een aantal bijzondere werken.

Van de dichters hield Marije Langelaar in haar aantekenboek een weerbarstig dagboek bij en schreef Kira Wuck een logboek in de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Menno Wieringa beschreef zijn wandelingen in de uiterwaarden. De korte, intrigerende tekst van Dorien de Wit is afkomstig uit een leprelloboekje met de titel ’Logboek van een plek’. U kunt het boekje bestellen bij dorien.dewit [at] hotmail [dot] com. Joost Baars zag de in zijn gedicht ‘antipodus noster’ beschreven locatie als een voor de ander onbereikbare plek.

De beeldende kunstenaars lieten zich veelal door hun werkomgeving inspireren. Marc Nagtzaam verbeeldde zijn boekenkast als verzamelplaats van allerlei aantekeningen, schetsen en ideeën. Ronald de Ceuster maakte een wisselend en flexibel plattegrond van zijn atelier, waardoor hij een nieuwe plek creëerde. Ten slotte Peter Wullen die als logboek een video maakte.

We zijn al bezig met het samenstellen van een tweede deel van ‘logboek van een plek’ – bijdragen zijn welkom via btg.zine@gmail.com.

ceuster_atelier

Over de auteur