Gepubliceerd op: donderdag 21 maart 2013

Hugo Claus en de politiek

fokk008komp01ill03Ex-VRT journalist Jef Lambrecht sprak een tekst uit ter gelegenheid van de opening van “De plicht van de dichter, Hugo Claus en de politiek” in het Studie- en documentatiecentrum Hugo Claus Universiteit Antwerpen, 15 maart 2013:

In 1968, negen jaar voor Jessica!, het meest politieke jaar van de naoorlogse tijd, ging Fernand Auwera Hugo Claus opzoeken voor een interview over politiek engagement.  Hij wierp hem een uitspraak van Gerard Walschap voor de voeten: ‘Literatuur is het bezingen van het eeuwig menselijke.  Sociale werkelijkheid is de worm waardoor kunst vergaat’.  Als door een wesp gestoken antwoordt Claus dat hij precies het tegenovergestelde dacht.  Ik citeer: Men kan slechts universeel zijn als men concreet is. En als men concreet wil zijn kan men niet buiten de politiek, omdat er niets onpolitieks bestaat. Men kan niet zeggen dat men buiten de politiek staat. Wie dat zegt neemt integendeel een duidelijk politiek standpunt in: hij staat rechts, hij staat aan de kant van de macht.

Lees de volledige tekst op Salon van Sisyphus.

Over de auteur