Gepubliceerd op: donderdag 14 maart 2013

Het onvermogen om ondemocratisch te denken

Matthijs Ponte las De Multatuli’s van Amerika van Graa Boomsma, een bundeling essays over democratisch denken in The Great American Novel. Maar over welke Multatuli heeft Boomsma het dan? En wat betekent het eigenlijk om democratisch te denken? Ponte begint zijn bespreking met een scherpe analyse van de debatcultuur in Nederland:

We leven in een land van pragmatisten. ‘Ideologie’ is in ons intellectuele klimaat een vies woord geworden. Op artistiek gebied, en zelfs – zeker als het aan sommigen ligt – in het politieke debat. Radicalere stemmen op de flanken als die van de SP en PVV worden met afkeuring aangehoord door het parlementaire midden. Het intellectuele debat heeft daar geen antwoord op, maar gaat erin mee. Bewegingen als Occupy en de Spaanse Indignado-beweging 15M worden door columnisten even snel opzij geschoven als door het parlement, vaak onder verwijzing naar het ontbreken van een haalbaar alternatief voor het mondiale kapitalisme. We zijn allemaal postideologisch of anders niet goed snik. Wie niet aansluit bij die communis opinio plaatst zichzelf bijna per definitie buiten elk serieus debat.

Lees de gehele recensie op De Reactor.

Over de auteur

- (1978) is dichter, hoofdredacteur van Parmentier en lid van de redactieraad van DW B. Daarnaast is hij medeoprichter en redacteur van het platform voor literaire kritiek De Reactor, het literair weblog Ooteoote en uitgever bij Perdu.