Gepubliceerd op: woensdag 6 februari 2013

Literairedebuten.nl maakt doorstart op ThePostOnline.nl

© ThePostOnline

De stilgelegde recensiesite www.literairedebuten.nl maakt een doorstart op ThePostOnline.nl. Dat laat (mede)oprichter en redacteur Hans Vervoort weten in een persbericht. Eerder had hij aangekondigd geen nieuwe besprekingen van literaire debuten meer te plaatsen vanwege een slepend conflict met fotografe Quintalle Nix over het onbetaald overnemen van auteursportretten. (Zie respectievelijk hier, hier en hier onze berichten over deze kwestie.) Vervoort schrijft:

Alleen een bodemprocedure over de reikwijdte van het citaatrecht schept definitieve helderheid en zo lang wil ik de website niet stil leggen. En zonder auteursfoto’s wil ik niet verder. Het merendeel van de recensenten wil daar ook graag aan meedoen. Intussen hoop ik een bodemprocedure op gang te brengen die voor mijzelf weliswaar geen belang meer heeft, maar die voor de boekenmarkt en de fotografen helderheid kan scheppen. Het gratis mogen plaatsen van auteursfoto’s bij artikelen over die auteur kan van grote invloed zijn op de mogelijkheid van literaire websites, blogs en sociale media om schrijvers snel bekendheid te geven, wat voor debutanten cruciaal is. Ook voor fotografen is helderheid beter dan de huidige situatie. Ze zullen dan voor de foto-opname een hoger honorarium moeten vragen, maar zijn daarna verlost van het opsporen van illegale kopieën van hun werk. Ik heb particulier 5000 euro beschikbaar gesteld, wat denkelijk te weinig is. Mochten uitgevers of andere betrokkenen bij willen dragen aan de kosten van zo’n proces dan kunnen ze contact met mij opnemen.

Schrijver en Het Parool-columnist Theodor Holman wordt ‘literair beheerder’ van de website. Hij zal geregeld een van de besproken debuten ter hand nemen om er ook zijn oordeel over te geven. Vervoort blijft nog enige tijd als adviseur aan het project verbonden. ThePostOnline-hoofdredacteur Bert Brussen, die de samenwerking tussen beide sites voorstelde, is overtuigd van een succesvol partnerschap:

Cultuur is een belangrijk onderdeel van ThePostOnline en door het recenseren van literaire debuten kunnen wij ook actief bijdragen aan [….]  de Nederlandse cultuur. Bovendien bereiken debuterende schrijvers nu een groter platform dan voorheen. Nieuwe schrijvers, literatuur en internet, ik vind dat een spannende combinatie en een interessante uitdaging.

Met de bezoekcijfers van ThePostOnline lijkt het inderdaad wel snor te zitten. Volgens eigen zeggen wordt dit platform voor nieuws, achtergronden, opinie en debat door meer dan 250.000 unieke bezoekers per maand gelezen. Dat is een veelvoud van het aantal bezoekers dat afkwam op www.literairedebuten.nl, dat maandelijks 1000 literatuurliefhebbers wist te trekken.

Over de auteur

- (1978) is dichter, hoofdredacteur van Parmentier en lid van de redactieraad van DW B. Daarnaast is hij medeoprichter en redacteur van het platform voor literaire kritiek De Reactor, het literair weblog Ooteoote en uitgever bij Perdu.