Gepubliceerd op: zaterdag 16 februari 2013

4′ 33″

Zoals u weet, is de kunstenaarsbijstand WWIK inmiddels afgeschaft en kunnen zelfstandig kunstenaars geen pensioen meer opbouwen bij AENA. Maar er valt altijd meer te schrappen, moet  minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gedacht hebben. Met ingang van 1 juni 2013 zullen ook de uitzonderingen in uitkeringen voor musici en artiesten tot het verleden behoren. De overheid zet het gelijkheidsargument in – dat klinkt altijd redelijk –, maar deze maatregel houdt veeleer verband met de draconische bezuinigingen op kunst en cultuur, waardoor duizenden kunstenaars hun baan dreigen te verliezen. Als die straks aanspraak maken op een WW-uitkering, mag dat natuurlijk niet te veel gaan kosten. Zeker nu Nederland in een driedubbele dip terecht is gekomen. We worden er stil van.

Over de auteur

- (1978) is dichter, hoofdredacteur van Parmentier en lid van de redactieraad van DW B. Daarnaast is hij medeoprichter en redacteur van het platform voor literaire kritiek De Reactor, het literair weblog Ooteoote en uitgever bij Perdu.