Gepubliceerd op: donderdag 17 januari 2013

Klokkentoren

Een bericht uit het Gelderse. Met verbazing reageert Jos Joosten in Vox Magazine op het besluit van de kunstcommissie van de Radboud Universiteit om het naaktschilderij ‘Saat kulesi’ van Elmer de Gruijl te verwijderen uit het Huygensgebouw. Aanleiding om dit werk uit de expositie te halen is een klacht van een geschrokken medewerkster van de universiteit. Zij meent zich in het schilderij te herkennen.

In zijn opinieartikel schrijft de hoogleraar Nederlandse letterkunde onder meer:

Mij dunkt dat juist in deze tijd instellingen pal horen te staan voor de vrijheid van expressie, die aan alle kanten wordt bedreigd, zowel door een neo-liberaal massakunst-discours, als door onverdraagzaamheid van mensen met één, onwrikbare, kijk op de werkelijkheid.

En zo is het maar net. Onmiddellijk terughangen dus dat schilderij. Maar de kans dat de universitaire kunstcommissie, die wordt gecoördineerd door Jan-Jetze Zijlstra (nomen est omen, zou je haast zeggen), op haar besluit terugkomt acht ik gering. Die zal ditmaal de rug vermoedelijk wél recht houden.

Over de auteur

- (1978) is dichter, hoofdredacteur van Parmentier en lid van de redactieraad van DW B. Daarnaast is hij medeoprichter en redacteur van het platform voor literaire kritiek De Reactor, het literair weblog Ooteoote en uitgever bij Perdu.

Displaying 2 Comments
Have Your Say
  1. Gijsbert Pols zegt:

    Het boeiendste aan Joostens stuk is de opmerking dat de verantwoordelijke commissie, door het schilderij weg te halen, de klaagster niet serieus neemt. En inderdaad: het probleem lijkt vooral weggeretoucheerd te moeten worden, een respectvoller bestuurder had, zeg, een mooie podiumdiscussie tussen de medewerkster en de kunstenares georganiseerd. Maar daarom vind ik de roep om het schilderij weer op te hangen ook een beetje problematisch: je kunt nu niet meer doen alsof er niets is gebeurd. Nu kondigde Georg Baselitz deze week aan dat hij zijn gehele oeuvre achter zwarte verf wil laten verdwijnen. Zou dat ook geen manier zijn om de expositie van dit schilderij voort te zetten? Of alsnog een podiumdiscussie, die dan in loop wordt vertoond, op de plek waar eerst het schilderij hing? Er moet toch iets moois te bedenken zijn …

    • Dag Gijsbert, dank voor je reactie. Het terughangen van het gewraakte naakt (al dan niet met vette disclaimer) is misschien geen reële optie. Het organiseren van een debat over deze kwestie lijkt daarentegen inderdaad haalbaarder. Juist in een academische omgeving ligt het voor de hand dat er gedebatteerd wordt over de bedoelingen van kunst in het algemeen en van deze expositie in het bijzonder.