Gepubliceerd op: woensdag 23 januari 2013

Circus Europe

Onlangs bracht de Ierse poëzieuitgeverij Salmon Poetry de bundel Circus Europe uit. Daarin reageren vier Ierse en vier Nederlandse dichters op acht grote collages van beeldend kunstenaar Machteld van Buren. Deze publicatie begeleidt de gelijknamige tentoonstelling die in januari in de Courthouse Gallery in Ennistymon (Ierland) te zien is.

In deze schitterende collages laat Van Buren zien hoe de strijd om te overleven door verschillende Europese landen wordt gevoerd onder de huidige economische crisis. Zij beeldt de landen af als dieren. Hun lichamen bestaan uit landkaarten waaraan een realistische dierenkop is toegevoegd. Zo is Groot-Brittannië uitgerust met paardenhoofden die deel uitmaken van het landschap, maar in een nogal ongemakkelijke combinatie. Het land lijkt niet alleen te worstelen met zijn inbedding in de Europese Unie, maar ook aan interne strubbelingen ten prooi gevallen. Duitsland blijkt een roofvogel te zijn, niet de traditionele adelaar maar een gier. Het gegoochel waarmee de circusdieren zich in stand houden illustreert de manier waarop de afzonderlijke landen functioneren.

De vier Ierse dichters die een bijdrage aan het boek hebben geleverd zijn: Jo Slade, Frank Golden, Jessie Lendennie en Patrick Chapman. De vier Nederlandse dichters zijn: Martin Reints, Lieke Marsman, Peter van Lier en uw dienaar. Meer informatie over Circus Europe kunt u, hooggeëerd publiek, hier vinden.

Over de auteur

- (1978) is dichter, hoofdredacteur van Parmentier en lid van de redactieraad van DW B. Daarnaast is hij medeoprichter en redacteur van het platform voor literaire kritiek De Reactor, het literair weblog Ooteoote en uitgever bij Perdu.