Gepubliceerd op: woensdag 23 januari 2013

blue-turns-grey: het omgekeerde universum

Op blue-turns-grey.nl is het themanummer ‘het omgekeerde universum’ online gegaan. In deze editie treft u het werk aan van zeven kunstenaars van wie het werk –  op geheel eigen wijze –  zich tot het ‘omgekeerde universum’ verhoudt.

Zo berekende Annemieke Gerrist de binnenruimte van de navel met een computermodel, hier wordt de negatieve ruimte een positieve ruimte. In het ruimtelijke, sociaal- interactieve werk van Thomás Saraceno kunnen bezoekers ruimtes ‘bewandelen’ die er normaal niet zo zijn maar door grote plastic vormen zichtbaar en voelbaar wordt gemaakt. Sanne Zurné heeft met haar eindexamenproject “Yvonne Davedina” (ARTez, vrije kunst 2012) de herinnering aan het verleden gemanipuleerd. Zurné herschiep het leven van Yvonne Davedina door van origineel fotomateriaal digitale bewerkingen te maken en legde bovendien nooit gebeurde situaties vast door ze te ensceneren. Zo wordt het geheugen gemanipuleerd en worden situaties die gebeurd zouden kunnen zijn onderdeel van het geheugen.

De redactie roept op om kopij in te zenden. Inzenders krijgt na maximaal drie maanden bericht. De inzendingen (kunst, essays, beschouwingen, verhalen, gedichten, etc.) kunnen worden verstuurd naar btg.zine [at] gmail [dot] com.

Over de auteur