Gepubliceerd op: zondag 23 december 2012

In gesprek met Carl Gustav Jung (video)

John Freeman interviewt Carl Gustav Jung, in zijn huis in Zürich. Jung vertelt over zijn bewustzijnsmoment toen hij elf was, zijn vriendschap met Freud, zijn visie op het geloof, de toekomst van de mensheid en wat we nodig hebben om te overleven:

Over de auteur