Gepubliceerd op: zondag 18 november 2012

Vertaallab 39 Erling Kittelsen – Soveren

Vertaallab is de serie op Ooteoote die dichters en schrijvers uit andere taalgebieden aan de lezer voorstelt. Elke aflevering minstens één nieuw gedicht. Dat u mag vertalen, als u wilt. Graag zelfs, wat ons betreft. Post uw Nederlandse vertaling van het onderstaande gedicht als reactie op dit bericht. Veel lees- en vertaalplezier.

 

 

ERLING KITTELSEN – SOVEREN

 

Soveren går sine skritt ut
soveren har ingen mål i sikte
soveren flytter seg uten å vite det
soveren vet ikke hvem han skal møte
soveren ligger våken i søvnen
båten står stille på havet
døden en lerke i bur
ingen små skyer driver
soveren sover dem bort

Alle er taust imot han
alle er taust på hans side
alle i kretsen snakker
soveren sover så søtt
soveren har ingen svar
våkner med spørsmål på tunga
soveren sover ute og inne
soverens gate er retningsløs
tåa hans peker til værs

Soveren sover seg bort
våkner opp i en annen båt
drømmene har ikke lenger tak
soveren har en drøm om å sove
soveren sover alene
eller i samme drøm med en annen
kvinnene gjør at han våkner
soveren gynger med våren
soveren lar seg dekke med snø

Soveren glemmer han lider
soveren sover til han dør
vekkes bare om det er viktig
soveren sover i alle fall
soveren vet bare én som seg selv
soveren har ingen nød
soveren har kontakt med sin nød
soveren er ikke sjuk eller full
soveren er ikke gal eller klok

Soveren sover i 90 år
soveren sover overalt
søvnen leter også i vannet
drømmen leter også på bakken
ligger sammen som blader
stemmer lyder og stiger opp
brer seg og faller som regn
ingen seirer med styrke
ingen seirer med svakhet

Soveren sover inntil
soveren sier aldri farvel
soveren sover over
soveren ligger under
soveren våkner ikke for en tuba
soveren synes drøm er gammeldags
soveren synes data er gammeldags
soveren synes divan er gammeldags
soveren ferdes i søvnen.

 

 

___

De Noorse dichter en schrijver Erling Kittelsen (*1946) debuteerde met Ville fugler (Dreyer forlag, 1970). Sindsdien verschenen talrijke dichtbundels van zijn hand bij Aschehoug forlag, alsmede fictie, toneelstukken en poëzievertalingen. In Noorwegen is hij bekend om zijn dialogen met collega’s of de dialogen die hij aangaat met poëzievertalingen uit het Arabisch, Perzisch, Koreaans, Lets en Sumerisch. Ook voert hij een poetische dialoog met het oudste literaire werk binnen het scandinavische taalgebied, de Edda, die hij eerst uit het Oud-Noors vertaalt om er vervolgens een hedendaags antwoord op te geven. Zijn recente toneelwerk wordt regelmatig uitgevoerd in het Midden-Oosten. Kittelsen ontving verschillende literaire prijzen, waaronder de Aschehoug Prize, op advies van de Norwegian Critics Organization, en de Dobloug Prize, toegekend door de Zweedse Academie.

Over de auteur

- Rozalie Hirs is redacteur van de LL-serie (Lage Landen-serie) en Vertaallab op Ooteoote. Daarnaast is zij dichter van boeken en digitale media. Zie ook www.rozaliehirs.nl.

Displaying 2 Comments
Have Your Say
 1. John Irons zegt:

  The sleeper

  The sleeper takes all the steps in him
  the sleeper has no aim in sight
  the sleeper moves without knowing it
  the sleeper does not know who he will meet
  the sleeper lies awake in his sleep
  the boat lies still on the sea
  death a lark in a cage
  no small clouds are drifting
  the sleeper sleeps them away

  Everyone’s silently against him
  everyone’s silently on his side
  everyone in the circle talks
  the sleeper sleeps so sweetly
  the sleeper has no answers
  wakes up with questions on his tongue
  the sleeper sleeps outside and inside
  the sleeper’s street is without direction
  his toe points directly upwards

  The sleeper sleeps himself away
  wakes up in another boat
  the dreams no longer have a hold
  the sleeper has a dream of sleeping
  the sleeper sleeps alone
  or in the same dream with someone else
  the women make him wake up
  the sleeper sways with the spring
  the sleeper lets himself be covered with snow

  The sleeper forgets he suffers
  the sleeper sleeps till he dies
  is only woken if it’s important
  the sleeper sleeps in any case
  the sleeper only knows one like himself
  the sleeper haas no need
  the sleeper is in contact with his need
  the sleeper is not ill or drunk
  the sleeper is not mad or wise

  The sleeper sleeps for 90 years
  the sleeper sleeps everywhere
  sleep also looks in the water
  dream also searches on the ground
  a lying together like leaves
  voices sound and rise up
  spread out and fall as rain
  no one wins by strength
  no one wins by weakness

  The sleeper sleeps close to
  the sleeper never says goodbye
  the sleeper sleeps over
  the sleeper lies under
  the sleeper isn’t woken by a tuba
  the sleeper thinks dreams are old-fashioned
  the sleeper thinks data are old-fashioned
  the sleeper thinks a divan is old-fashioned
  the sleeper travels in his sleep.

 2. DE SLAPER

  De slaper zet zijn stappen
  de slaper heeft geen doel voor ogen
  de slaper verplaatst zich zonder erg
  de slaper weet niet wie hij tegen zal komen
  de slaper ligt wakker in zijn slaap
  de boot staat stil op zee
  de dood een gekooide leeuwerik
  geen wolkje aan de lucht
  de slaper slaapt ze weg

  Iedereen is stilzwijgend tegen hem
  iedereen stilzwijgend aan zijn kant
  iedereen in de kring praat
  de slaper slaapt zo lief
  de slaper heeft geen antwoorden
  wordt wakker met vragen op zijn tong
  de slaper slaapt buiten en binnen
  de slaper zijn straat is richtingloos
  zijn teen wijst recht omhoog

  De slaper slaapt zichzelf weg
  wordt wakker in een andere boot
  zijn dromen hebben geen vat meer
  de slaper heeft een droom over slapen
  de slaper slaapt alleen
  of met iemand anders in dezelfde droom
  de vrouwen maken dat hij wakker wordt
  de slaper laat zich wiegen op de lente
  laat zich toedekken met sneeuw

  De slaper vergeet dat hij lijdt
  de slaper slaapt tot hij doodgaat
  mag alleen gewekt worden als het belangrijk is
  de slaper slaapt in elk geval
  de slaper kent er maar één als hijzelf
  de slaper komt niks te kort
  de slaper kent zijn noden
  de slaper is niet ziek of zat
  de slaper is niet gek of wijs

  De slaper slaapt 90 jaar
  de slaper slaapt overal
  de slaap zoekt ook in het water
  de droom zoekt ook op de grond
  bij elkaar liggen als bladeren
  stemmen klinken en stijgen op
  verspreiden zich en vallen als regen
  niemand wint met kracht
  niemand wint met zwakte

  De slaper slaapt tegenaan
  de slaper neemt nooit afscheid
  de slaper slaapt boven
  de slaper ligt onder
  de slaper wordt niet wakker van een tuba
  de slaper vindt droom ouderwets
  de slaper vindt data ouderwets
  de slaper vindt divan ouderwets
  de slaper waart rond in de slaap.