Gepubliceerd op: zaterdag 15 september 2012

Red ons van de biografie

Gert de Jager over de literatuurverslindende biografieënhausse:

‘Het betekent dat meer dan een eeuw filosofische reflectie – laten we zeggen: vanaf Nietzsche – en meer dan een eeuw literair experiment – vanaf Proust en Woolf – teniet worden gedaan in een genre dat meer dan aan wat ook doet denken aan journalistiek: boekhoudkundige vlijt wordt gekoppeld aan vormconventies die net zo min ter discussie worden gesteld als de alledaagse sociologie en psychologie waarmee al die levens in een mal worden gedwongen.’

Over de auteur

- Frank Keizer is dichter, vertaler, redacteur en criticus. Publiceerde in 2012 het chapbook Dear world, fuck off, ik ga golfen bij Stanza en in 2013 Rampensuites bij Perdu, een vertaling van Disaster Suites van Rob Halpern, gemaakt samen met Samuel Vriezen.

Displaying 3 Comments
Have Your Say
 1. Wieling zegt:

  Geachte Frank Keizer,

  U doet ons, biografen, tekort. Wij dwingen de filosofie of psychologie niet in een mal, maar zoeken tot we erbij neervallen naar de enig juiste verklaring. Hebt u wel de moeite genomen om de biografie van J.P. van Praag te raadplegen? Zoals u zult begrijpen is de studie gratis, aangezien er een riant salaris werd betaald aan de auteur. Op een bepaald ogenblik heeft men eenvoudig geld genoeg. Dan is de biografie gratis. U kunt deze downloaden op http://www.jpvanpraag.nl
  Toelichting
  De biografie behandelt leven en werk van J.P. van Praag, de humanist. Van Praag zette zich volgens eigen zeggen in voor de gelijkberechtiging van buitenkerkelijken. Dat is op zichzelf al een studie waard. Ook de vraag wat te denken van de humanistische geheimtaal rechtvaardigt een biografie. De lezer zal zich aan het eind van de de biografie verbazen over de geboden vergezichten, zich een oordeel kunnen vormen over humanistische organisaties en inzien dat er in het Humanistisch Verbond decennialang volkomen onbegrip heerste over levensbeschouwelijke zaken als homoseksualiteit. Tevens krijgt de lezer een visie op Van Praag, de gedreven en getergde leider van de humanisten.

 2. Om misverstanden te voorkomen: het citaat is niet van Frank Keizer, maar van Gert de Jager.

 3. Frank Keizer zegt:

  Het is niet mijn bedoeling het genre af te schrijven. Het gaat hier om biografieën die context en analyse vermijden en cateren aan lifestyle-particularisme.
  Overigens geloof ik niet in het zoeken naar ‘de enig juiste verklaring’, zoals u schrijft, noch lijkt het me dat heilzaam. Elke verklaring is een constructie.