Gepubliceerd op: donderdag 19 april 2012

Romantische clichés in rekto:verso

Een nummer maken over romantiek en niet in de typische cliché-romantiekval trappen,  ook rekto:verso kon er niet aan ontsnappen:

“In vrijwel al die artikels van rekto:verso wordt de romantiek een eigengereide, sentimentele wereldvreemdheid aangewreven. Een slag in het gezicht van, bijvoorbeeld, Mary Wollstonecraft, die, binnen de romantische beweging, pionierswerk verrichtte voor vrouwenemancipatie. Een aanfluiting ook voor romantische denkers als Godwin en Coleridge, die met gevaar voor eigen leven vochten voor de stopzetting van de slavernij. Hoe cynisch onze apathie bij de Griekse crisis, vergeleken bij Lord Byron, die speciaal voor de Griekse onafhankelijkheid persoonlijk ter plaatse ging sneuvelen. De mensenrechten, de rechten van het kind, de emancipatie van krankzinnigen: al dit sociaals werd bedacht door de verlichting, maar bewerkstelligd dankzij maatschappelijk bevlogen, daadkrachtige romantici.”  (Vitalski op deBuren)

Over de auteur