Gepubliceerd op: woensdag 29 februari 2012

“Dit nog, ook dit” – poëzie-essays van Wiel Kusters

“Tot de veranderingen die de literaire cultuur de afgelopen jaren heeft ondergaan behoort de teloorgang van het literaire essay. Toch zijn juist die langere interpreterende stukken over verhalen en gedichten, waarvoor in kranten en tijdschriften steeds minder ruimte bestaat, belangrijke schakels in het gesprek tussen schrijver en lezer, of beter nog: tussen lezer en tekst.

In Dit nog, ook dit heeft Wiel Kusters, die in de jaren tachtig en negentig behalve als dichter naam heeft gemaakt als criticus voor nrc Handelsblad en de Volkskrant, essays bijeengebracht die getuigen van zijn verrassende leeskunst.

Voorpublicatie op Athenaeum Boekhandel van het essay Kind en Pop waarin gedichten van Eijkelboom, Van Duinkerken, Vroman en Hoornik besproken worden.

Over de auteur