Gepubliceerd op: zondag 26 februari 2012

blue-turns-grey: Schip van Theseus

De nieuwe editie van blue-turns-grey, het webzine met literatuur en beeldende kunst, staat online. In dit winter-lentenummer staat het Schip van Theseus (deconstructie en constructie) centraal, en het daaruit voortkomende filosofische probleem van identiteit en authenticiteit. De redactie heeft beeldend kunstenaar Oscar Lourens als gastredacteur gevraagd om deze editie mede samen te stellen.

“Theseus is de kapitein van een schip dat is gebouwd uit honderd houten planken. Wanneer hij met zijn schip de haven uitvaart, geeft hij aan de scheepstimmerman de opdracht om elke dag een houten plank te vervangen door een aluminium plank. De timmerman begint al gelijk en dus vaart er op de eerste dag een schip op de Middellandse zee -want daar speelt zich dit af- met één aluminium plank. Op de tweede dag vaart er een schip met twee aluminium planken, op de derde dag een schip met drie aluminium planken, enzovoorts. Na honderd dagen loopt Theseus met zijn schip de haven weer binnen.

Vraag: is het schip waarmee Theseus de haven uitvoer hetzelfde schip als het schip waarmee hij nu de haven binnenloopt?” (René van Woudenberg – Het houten schip van Theseus)

Deze editie is de eerste uit een tweeluik. Voor het tweede deel dat concerteert op tekst en taal nodigt de redactie schrijvers, essayisten, dichters uit om het denkbeeldige schip te deconstrueren en vervolgens te (re-) construeren. Dit kan bijvoorbeeld door een bestaand gedicht te vertalen van een dichter naar keuze.

De redactie roept op voor dit zomernummer kopij in te zenden. Inzendingen (essays, beschouwingen, verhalen, gedichten, etc.) rond het thema kunnen worden verstuurd naar btg.zine [at] gmail [dot] com.

Deadline is 1 april 2012.

Over de auteur