Gepubliceerd op: zaterdag 14 januari 2012

Attractive things work better

In tijden van ‘democratisering’ van het vak typografie verschijnen heel veel boeken over vormgeving en typografie. Af en toe ook uitgaven die een breed publiek kunnen aanspreken. Bij Luster verscheen een boekje van Joke Gossé: ‘Attractive things work better’. Gossé, typografe en letterontwerpster, ontwierp o.a. de schreefletter Melville.

Het is een leuk, kleurig, catchy boekje met citaten van beroemde mensen uit de wereld van de media en cultuur die Gossé op passende wijze (en met telkens een  ander lettertype) vormgeeft. Daardoor is het ook wat een revue van heel uiteenlopende lettertypes; van droge schreeflozen tot fantasierijke display-letters. Af en toe gebruikt Gossé ook een eigen ontwerp.
Dit boekje is een typisch ‘hebbeding’ (een van die versleten, afgekloofde begrippen van deze eeuw): het ding oogt charmant en trekt aan, ligt goed in de hand, is mooi gedrukt en vormgegeven; maar beklijft het ook? Niet echt. Elke bladzijde is wel een goede typografische oefening (een soort kleine poster) maar het is ook allemaal wat makkelijk en voor de hand liggend. Een optimale osmose tussen vorm en inhoud vergt meer onderzoek en studie.
Bovendien staan er enkele storende zetfouten in (‘Der Process’ ipv ‘Der Prozess’).
De 50 quotes en de uitleg over de lettertypes zijn in het Engels geschreven.

www.uitgeverijluster.be

Dit is een bijdrage van Danny Dobbelaere, dichter, docent aan de Gentse Academie en eenmansuitgever van kleine boekwerken (Zegwerk)

Over de auteur

- is grafisch vormgever en typograaf (grafijn.be). Hij schrijft geduchten en gedichten. Zijn debuut Monomeer verscheen in 2013. Hij runt de kleine literaire uitgeverij Zegwerk (zegwerk.wordpress.com).