Gepubliceerd op: vrijdag 30 december 2011

F. Stariks nawoord bij Rilkes Nieuwe gedichten

“O teder lied

Ze zeggen dat een eerste ontmoeting bepalend is voor alle ontmoetingen die erop volgen. Mijn eerste kennismaking met Rilke dateert van een in alle opzichten rampzalig verlopen eerste en laatste vakantie met een groep. Dat leek mijn toenmalige geliefde leuk, een groepsvakantie. Ze vond vooral de zanger leuk, bleek al spoedig, ja, die lange bleke zanger die in dat rampjaar met zijn band de finale van De Grote Prijs van Nederland had gehaald, en zich dientengevolge wel een fijne vakantie meende te kunnen permitteren. Fred, of Karel, ik ben zijn naam gelukkig vergeten. Iedereen is zijn naam vergeten. Een Michael Jackson werd hij niet. Dan wist ik tenminste zeker dat hij nu dood is. Van die band van hem werd trouwens ook nooit meer wat vernomen.”  Lees F. Stariks nawoord bij de Perpetua-uitgave van Rilkes Nieuwe gedichten (in de vertaling van Peter Verstegen) op Athenaeum Boekhandel.

Over de auteur