Gepubliceerd op: woensdag 27 juli 2011

‘Moeten we ons zorgen maken?’

In de bundel Schuim uit 2006 van Alfred  Schaffer is de reeks Staat verzekerend opgenomen. Deze readymade is gebaseerd op citaten uit een Nederlandse brochure Wat wordt er gedaan tegen terrorisme? En wat kunt u doen?

In een posting op Tirade – onder de titel ‘Hij is waarschijnlijk krankzinnig’ – herneemt Schaffer vandaag de vier gedichten uit Schuim . De titel van het blogbericht wordt als een citaat gepresenteerd. Het bericht zelf begint eveneens met twee citaten. Het eerste uit de Volkskrant van juli 2011 verwijst naar Breivik; het tweede uit de Volkskrant van april 2011  verwijst naar Tristan van der V. Uit de citaten blijkt dat beide aanslagplegers lid waren van een schietvereniging.

Daarna volgen de vier gedichten/readymades van Staat verzekerend waarvan ik hier het eerste citeer:

I

De kans dat er een terrorist* in uw wijk woont, is erg klein.
Mensen worden niet van de ene op de andere dag terrorist.
Heeft uw kind veel aandacht voor radicale ideeën?
Praat daar dan over met hem of met haar.
Mensen die zich verdacht* gedragen, worden scherp in de gaten gehouden.
Ook mensen die geen toekomst* voor zichzelf zien
kunnen een risico vormen. Meer dan we kunnen vertellen.
Daarom is er speciale aandacht voor plekken* waar radicalisering ontstaat.
We luisteren af. We infiltreren. We verzamelen en bestuderen
informatie over verdachte personen en groepen.
Wat de overheid wel en niet mag, is in wetten* vastgelegd.
Om terrorisme beter te kunnen bestrijden, worden wetten aangepast.
In een paar minuten zijn we aan de andere kant van het land.
We gaan er onmiddellijk op af.
U kunt niet altijd aan iemands uiterlijk* zien of hij of zij een terrorist is.

In Alleen citaten bieden onderdak: Alfred Schaffer en de literaire kritiek zegt Gaston Franssen hier het volgende over:

“De brochure spreekt de Nederlandse burger in ogenschijnlijk neutrale, geruststellende woorden toe, maar door deze zinnen uit hun context te citeren, te herordenen en sommige woorden van voetnootsymbooltjes te voorzien, weet Schaffer hun verborgen agenda aan het licht te brengen. Zo lijken de asterisken te verwijzen naar een verklarende tekst, maar die ontbreekt. Daardoor zal de lezer gaan aannemen dat deze woorden toelichting behoeven en niet zomaar naar de letter voor waar kunnen worden aangenomen. Anders gezegd: de woorden worden opeens verdacht. ” (pdf)

Lees Alfred Schaffers actuele readymade op Tirade.
Noot: de titel van dit blogbericht‘Moeten we ons zorgen maken?’ –  is een citaat uit Staat verzekerend IV.

Over de auteur