Gepubliceerd op: woensdag 13 april 2011

Vandaag in de literaire tijdschriften

Hans Tentije vertaalde Rockaby (1980) van Beckett als Schommelzang op Raster

*

Twee gedichten van Ilse Starkenburg op De Revisor.

*

Conversaties van Jean-Philippe Convert op de steeds verrassende vieruurtjes van Kluger Hans.

*

Het nieuwe nummer van Deus Ex Machina gaat over nautische literatuur: 

Het lijkt onvoorstelbaar in deze tijd van lowcostcarriers die de modale burger voor een paar honderd euro de oceaan overvliegen, maar tot in de jaren zestig waren dit soort reizen voorbehouden aan boten. Men boekte een oversteek op een zogeheten pakketboot en voer vanuit een van de grote Europese havensteden naar New York. Reizigers brachten dagen door aan boord van een oceaanlijner, weken in het geval van een trip naar Afrika of het Verre Oosten. Het schip vormde een wereld op zich, met eigen rituelen, met een eigen hiërarchie en in zekere zin zelfs een eigen kalender. De Duitse dichter Hans Magnus Enzensberger bracht dit als geen ander onder woorden in zijn lange, epische gedicht ‘Der Untergang der Titanic’, waarin de klassen van het schip een symbool zijn voor de klassen van de maatschappij.” Lees de volledige inleiding.

*


Laurens Ham over Zoo van het denken van Peter Verhelst op deReactor. (zie ook de bespreking van Peter Wullen)

“Nog altijd staat het esthetische en de verbloemde beschrijving bij hem voorop. Wel lijkt het erop dat de poëzie toegankelijker en misschien wel emotioneler is geworden. Beweerde Verhelst rond de uitgave van Verhemelte nog dat hij de pathetiek verafschuwde die eigen is aan poëzie, zijn laatste bundel laat zien dat hij de poëtische taal zonder schroom inzet. Het boek bevat ontegenzeggelijk esthetische, op het randje van het sentiment balancerende gedichten, zoals de liefdesverzen in de afdeling ‘Kraanvogel’. Maar juist de combinatie van deze ‘mooie’ poëzie met de wrange verzen in ‘Strange fruit’ bepaalt de kracht van Zoo van het denken. “

Over de auteur