Gepubliceerd op: maandag 11 april 2011

John Ashbery vertaalt Illuminations van Rimbaud

“Wat zijn de Illuminations? Oorspronkelijk een stapel niet genummerde manuscript-pagina’s zonder titel die Arthur Rimbaud aan zijn vroegere minnaar Paul Verlaine gaf tijdens hun laatste ontmoeting in Stuttgart in 1875.  Verlaine had zijn straftijd in een Belgische gevangenis uitgezeten wegens het verwonden van de jonge dichter in Brussel twee jaar voordien.  Rimbaud droeg zijn assassin manqué op om de pagina’s aan een vriend, Germain Nouveau,  te overhandigen die, zo dacht hij althans, voor de publicatie zou zorgen.

Een dergelijke  slordige omgang met wat één van de meesterwerken in de wereldliteratuur zou worden, is nauwelijks te vatten, zelfs niet bij een onvoorspelbare auteur als Rimbaud.  Was het een kwestie van sparen op postzegels? (Verlaine zou later in een brief zich beklagen over het feit dat het pakje hem “2 francs 75 aan postzegels had gekost!!!”). Plausibeler lijkt het dat Rimbaud reeds had beslist om de brui aan de poëzie te geven in ruil voor een winstgevende carriëre in Afrika als trafficant in de meest diverse goederen (en niet, zoals sommigen dachten,  in slaven). ”

Lees John Ashbery’s puntig Rimbaud-artikel  in Poetry Foundation.

In Raintaxi is ook een interview te lezen met Ashbery over het vertalen van Rimbaud:

CP: Wat betekent het voor iemand als u, die op zijn tachtigste nog altijd actief poëzie schrijft, dat uw onderwerp op zijn twintigste stopte met schrijven?

JA: Dat vond iedereen vreemd natuurlijk, zelfs jonge dichters.  Het is jammer dat hij niet is doorgegaan met schrijven, want wat hij schreef was zo prachtig, dat er ongetwijfeld nog meer prachtige gedichten hadden ingezeten. Anderzijds was dat zijn manier, en misschien was er geen andere weg.  Hij stopte toen het moest, of eerder toen hij vond dat het genoeg was.  Het schijnt dat het gewoon een zaak was van de ene dag op de andere het boek van de poëzie dicht te klappen en verder te gaan met iets anders dat hem meer interesseerde, zijn trafficantenbestaan in Afrika.  Om één of andere reden kon poëzie als levenservaring hier niet tegen opwegen.”

Over de auteur

Displaying 2 Comments
Have Your Say
  1. […] dêr wie er al, it hat in skoftke duorre: De illuminations fan Rimbaud yn de nagelnije oersetting fan de Amearikaan John Ashbery. Bin hiel benijd, de earste yndruk is […]

  2. […] ôfrûne nachten bin ik einlings ris takommen oan it lêzen fan de oersetting dy’t John Ashbery makke fan Rimbaud syn Illuminations. Ik woe wolris dat myn Frânsk wat better wie. Jawis, ik soe it […]